Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia radiowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D23PR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia radiowa
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Pawlak
Prowadzący grup: Roman Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Celem przedmiotu jest praktyczne przygotowanie studenta do zawodu dziennikarza radiowego. Samodzielna praca nad projektem formy radiowej wg planu: pomysł – montaż - kolaudacja.

Efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych:

1. wiedza

W01 – K_W12 - student potrafi klasyfikować dźwięk, wymieniać i opisywać cechy dźwięku, odróżnia zakłócenia od zniekształceń dźwięku, wie kiedy i na czym zapisano pierwszy dźwięk oraz zna historię rozwoju mediów elektronicznych w Polsce,

- ma wiedzę na temat radiofonii publicznej, komercyjnej i nowych mediów (Internet),

- wymienia rodzaje kompresji dźwięku i posiada wiedzę na czym polega zapis dźwięku cyfrowego,

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu zachowań reguł komunikacyjnych, ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,

- ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury, mediów i orientację we współczesnym życiu kulturalnym, politycznym, diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości,

- ma wiedzę na temat sposobów użytkowania Internetu oraz znaczenia jego dla rozwoju mediów elektronicznych,

- zna metody tworzenia materiałów dźwiękowych oraz strukturę funkcjonowania radia,

2. umiejętności

U01 – K_U06 - zna rodzaje mikrofonów oraz rejestratorów stosowanych w dziennikarstwie radiowym i umie się nimi posługiwać w zależności od wybranych do rejestracji gatunków dziennikarskich,

- wymienia nowe formy przekazu radiowego (radio internetowe, interaktywność - radio na żądanie, podcasting) i posiada podstawowe umiejętności badawcze obejmujące formułowanie oraz analizę,

- wskazuje nowe technologie i medium radiowe,

- zna i obsługuje komputerowe programy do edycji dźwięku cyfrowego,

- stosuje przepisy prawa prasowego, ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,

3. kompetencje społeczne

K01 - K_K-03 samodzielnie potrafi nagrywać materiały na rejestratorze i montuje dźwięk w programach edycyjnych tworząc komputerowe projekty dźwiękowe różnych form audycji radiowych, określając priorytety wyznaczonych zadań,

K02 – K_K05 - umie kontrolować i kierować procesami emisji programu radiowego, rozumie misję dziennikarza jako rodzaj misji społecznej,

K03 – K_10 - przewiduje społeczne oddziaływanie interpersonalnych przekazów radiowych i internetowych w zakresie skutków prawnych, etycznych, obyczajowych oraz politycznych,

- potrafi samodzielnie tworzyć listy emisyjne reklam i singli oraz własne i w grupie materiały antenowe.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty, które student powinien zaliczyć wcześniej:

Pracownia prasowa

Gatunki dziennikarskie

Zakres wiadomości, kompetencji i umiejętności:

podstawy fizyki na poziomie szkoły średniej

podstawy informatyki na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Pawlak
Prowadzący grup: Roman Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Celem przedmiotu jest praktyczne przygotowanie studenta do zawodu dziennikarza radiowego. Samodzielna praca nad projektem formy radiowej wg planu: pomysł – montaż - kolaudacja.

Efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych:

1. wiedza

W01 – K_W12 - student potrafi klasyfikować dźwięk, wymieniać i opisywać cechy dźwięku, odróżnia zakłócenia od zniekształceń dźwięku, wie kiedy i na czym zapisano pierwszy dźwięk oraz zna historię rozwoju mediów elektronicznych w Polsce,

- ma wiedzę na temat radiofonii publicznej, komercyjnej i nowych mediów (Internet),

- wymienia rodzaje kompresji dźwięku i posiada wiedzę na czym polega zapis dźwięku cyfrowego,

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu zachowań reguł komunikacyjnych, ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,

- ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury, mediów i orientację we współczesnym życiu kulturalnym, politycznym, diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości,

- ma wiedzę na temat sposobów użytkowania Internetu oraz znaczenia jego dla rozwoju mediów elektronicznych,

- zna metody tworzenia materiałów dźwiękowych oraz strukturę funkcjonowania radia,

2. umiejętności

U01 – K_U06 - zna rodzaje mikrofonów oraz rejestratorów stosowanych w dziennikarstwie radiowym i umie się nimi posługiwać w zależności od wybranych do rejestracji gatunków dziennikarskich,

- wymienia nowe formy przekazu radiowego (radio internetowe, interaktywność - radio na żądanie, podcasting) i posiada podstawowe umiejętności badawcze obejmujące formułowanie oraz analizę,

- wskazuje nowe technologie i medium radiowe,

- zna i obsługuje komputerowe programy do edycji dźwięku cyfrowego,

- stosuje przepisy prawa prasowego, ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,

3. kompetencje społeczne

K01 - K_K-03 samodzielnie potrafi nagrywać materiały na rejestratorze i montuje dźwięk w programach edycyjnych tworząc komputerowe projekty dźwiękowe różnych form audycji radiowych, określając priorytety wyznaczonych zadań,

K02 – K_K05 - umie kontrolować i kierować procesami emisji programu radiowego, rozumie misję dziennikarza jako rodzaj misji społecznej,

K03 – K_10 - przewiduje społeczne oddziaływanie interpersonalnych przekazów radiowych i internetowych w zakresie skutków prawnych, etycznych, obyczajowych oraz politycznych,

- potrafi samodzielnie tworzyć listy emisyjne reklam i singli oraz własne i w grupie materiały antenowe.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty, które student powinien zaliczyć wcześniej:

Pracownia prasowa

Gatunki dziennikarskie

Zakres wiadomości, kompetencji i umiejętności:

podstawy fizyki na poziomie szkoły średniej

podstawy informatyki na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Pawlak
Prowadzący grup: Roman Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Celem przedmiotu jest praktyczne przygotowanie studenta do zawodu dziennikarza radiowego. Samodzielna praca nad projektem formy radiowej wg planu: pomysł – montaż - kolaudacja.

Efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych:

1. wiedza

W01 – K_W12 - student potrafi klasyfikować dźwięk, wymieniać i opisywać cechy dźwięku, odróżnia zakłócenia od zniekształceń dźwięku, wie kiedy i na czym zapisano pierwszy dźwięk oraz zna historię rozwoju mediów elektronicznych w Polsce,

- ma wiedzę na temat radiofonii publicznej, komercyjnej i nowych mediów (Internet),

- wymienia rodzaje kompresji dźwięku i posiada wiedzę na czym polega zapis dźwięku cyfrowego,

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu zachowań reguł komunikacyjnych, ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,

- ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury, mediów i orientację we współczesnym życiu kulturalnym, politycznym, diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości,

- ma wiedzę na temat sposobów użytkowania Internetu oraz znaczenia jego dla rozwoju mediów elektronicznych,

- zna metody tworzenia materiałów dźwiękowych oraz strukturę funkcjonowania radia,

2. umiejętności

U01 – K_U06 - zna rodzaje mikrofonów oraz rejestratorów stosowanych w dziennikarstwie radiowym i umie się nimi posługiwać w zależności od wybranych do rejestracji gatunków dziennikarskich,

- wymienia nowe formy przekazu radiowego (radio internetowe, interaktywność - radio na żądanie, podcasting) i posiada podstawowe umiejętności badawcze obejmujące formułowanie oraz analizę,

- wskazuje nowe technologie i medium radiowe,

- zna i obsługuje komputerowe programy do edycji dźwięku cyfrowego,

- stosuje przepisy prawa prasowego, ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,

3. kompetencje społeczne

K01 - K_K-03 samodzielnie potrafi nagrywać materiały na rejestratorze i montuje dźwięk w programach edycyjnych tworząc komputerowe projekty dźwiękowe różnych form audycji radiowych, określając priorytety wyznaczonych zadań,

K02 – K_K05 - umie kontrolować i kierować procesami emisji programu radiowego, rozumie misję dziennikarza jako rodzaj misji społecznej,

K03 – K_10 - przewiduje społeczne oddziaływanie interpersonalnych przekazów radiowych i internetowych w zakresie skutków prawnych, etycznych, obyczajowych oraz politycznych,

- potrafi samodzielnie tworzyć listy emisyjne reklam i singli oraz własne i w grupie materiały antenowe.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty, które student powinien zaliczyć wcześniej:

Pracownia prasowa

Gatunki dziennikarskie

Zakres wiadomości, kompetencji i umiejętności:

podstawy fizyki na poziomie szkoły średniej

podstawy informatyki na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pastwa
Prowadzący grup: Paweł Pastwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Celem przedmiotu jest praktyczne przygotowanie studenta do zawodu dziennikarza radiowego. Samodzielna praca nad projektem formy radiowej wg planu: pomysł – montaż - kolaudacja.

Efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych:

1. wiedza

W01 – K_W12 - student potrafi klasyfikować dźwięk, wymieniać i opisywać cechy dźwięku, odróżnia zakłócenia od zniekształceń dźwięku, wie kiedy i na czym zapisano pierwszy dźwięk oraz zna historię rozwoju mediów elektronicznych w Polsce,

- ma wiedzę na temat radiofonii publicznej, komercyjnej i nowych mediów (Internet),

- wymienia rodzaje kompresji dźwięku i posiada wiedzę na czym polega zapis dźwięku cyfrowego,

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu zachowań reguł komunikacyjnych, ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,

- ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury, mediów i orientację we współczesnym życiu kulturalnym, politycznym, diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości,

- ma wiedzę na temat sposobów użytkowania Internetu oraz znaczenia jego dla rozwoju mediów elektronicznych,

- zna metody tworzenia materiałów dźwiękowych oraz strukturę funkcjonowania radia,

2. umiejętności

U01 – K_U06 - zna rodzaje mikrofonów oraz rejestratorów stosowanych w dziennikarstwie radiowym i umie się nimi posługiwać w zależności od wybranych do rejestracji gatunków dziennikarskich,

- wymienia nowe formy przekazu radiowego (radio internetowe, interaktywność - radio na żądanie, podcasting) i posiada podstawowe umiejętności badawcze obejmujące formułowanie oraz analizę,

- wskazuje nowe technologie i medium radiowe,

- zna i obsługuje komputerowe programy do edycji dźwięku cyfrowego,

- stosuje przepisy prawa prasowego, ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,

3. kompetencje społeczne

K01 - K_K-03 samodzielnie potrafi nagrywać materiały na rejestratorze i montuje dźwięk w programach edycyjnych tworząc komputerowe projekty dźwiękowe różnych form audycji radiowych, określając priorytety wyznaczonych zadań,

K02 – K_K05 - umie kontrolować i kierować procesami emisji programu radiowego, rozumie misję dziennikarza jako rodzaj misji społecznej,

K03 – K_10 - przewiduje społeczne oddziaływanie interpersonalnych przekazów radiowych i internetowych w zakresie skutków prawnych, etycznych, obyczajowych oraz politycznych,

- potrafi samodzielnie tworzyć listy emisyjne reklam i singli oraz własne i w grupie materiały antenowe.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty, które student powinien zaliczyć wcześniej:

Pracownia prasowa

Gatunki dziennikarskie

Zakres wiadomości, kompetencji i umiejętności:

podstawy fizyki na poziomie szkoły średniej

podstawy informatyki na poziomie szkoły średniej

Bilans pracy studenta:

Przygotowanie do zajęć

Analiza materiałów - akustyka pomieszczeń

Posługiwanie się sprzętem dostępnym w pracowni radiowej

Praca w programie do obróbki audio

Wykonanie nagrań próbnych

Wykonanie nagrań właściwych

Przygotowanie form radiowych w formie pisemnej

Opracowanie konspektów

Analiza materiałów audio i dobór metod nagrywania i obróbki

Opracowanie planu audycji

Przeprowadzenie audycji próbnej

Wyciągnięcie wniosków po audycji

Ćwiczenia indywidualne i w grupach

Przygotowanie do kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Pawlak
Prowadzący grup: Roman Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.