Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia radiowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D24PR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia radiowa
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 2, semestr 4, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Siwak-Waloszewska
Prowadzący grup: Monika Siwak-Waloszewska
Strona przedmiotu: http://www.ukw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W12 - zna metodykę tworzenia tekstów prasowych, zasady funkcjonowania radia oraz telewizji

Umiejętności:

K_U06 - ma umiejętność zbierania materiałów i wykorzystania ich w formułowaniu przekazów komunikacyjnych

Kompetencje społeczne:

K_K03 - potrafi znaleźć odpowiednie osobowe źródła informacji, nawiązać z nimi kontakt i skłonić do współdziałania

K_K05 - rozumie misję dziennikarza jako szczególny rodzaj misji społecznej

K_K10 - potrafi samodzielnie zorganizować i przygotować materiały do programów w różnych mediach, mając świadomość hierarchii ważności wyznaczonych zadań


Efekty modułowe:

W_01 - zna zasady funkcjonowania radia

U_01 - ma umiejętność zbierania materiałów i wykorzystania ich w formułowaniu przekazów komunikacyjnych w radiu

K_01 - potrafi znaleźć odpowiednie osobowe źródła informacji, nawiązać z nimi kontakt i skłonić do współdziałania

K_02 - rozumie misję dziennikarza jako szczególny rodzaj misji społecznej

K_03 - potrafi samodzielnie zorganizować i przygotować materiały do programów radiowych, mając świadomość hierarchii ważności wyznaczonych zadań


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty, które student powinien zaliczyć wcześniej:

-pracownia prasowa

-gatunki dziennikarskie

Zakres wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych:

-podstawy wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej

-sprawne i poprawne posługiwanie się polszczyzną

-umiejętność montażu dźwięku

-podstawowa znajomość systemu mediów w Polsce

Celem przedmiotu jest praktyczne przygotowanie studenta do zawodu dziennikarza radiowego. Samodzielna praca nad projektami form radiowych według planu: pomysł –montaż –kolaudacja


Pełny opis:

Celem przedmiotu jest praktyczne przygotowanie studenta do zawodu dziennikarza radiowego. Samodzielna praca nad projektami form radiowych według planu: pomysł – montaż – kolaudacja.

Literatura:

W. Markiewicz, „Radio – świat z dźwięków” [w:] Bauer Z., Chudziński, E. (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000.

M. Białek, „Polski reportaż radiowy. Wybrane zagadnienia”, Poznań-Opole 2010.

G. Stachyra, „Gatunki audycji w radiu sformatowanym”, Lublin 2008.

Literatura uzupełniająca:

Radio PiK, www.radiopik.pl

Metody i kryteria oceniania: Ocena na podstawie samodzielnej pracy nad projektami form radiowych według planu: pomysł – montaż – kolaudacja.

Metody dydaktyczne: laboratorium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pastwa
Prowadzący grup: Paweł Pastwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pastwa
Prowadzący grup: Paweł Pastwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kształcenia:


Wiedza:


K_W12 - zna metodykę tworzenia programów radiowych, zasady funkcjonowania radia oraz telewizji


K_W12 - zna strukturę organizacyjną redakcji radiowej.


K_W12 - zna założenia statutowe redakcji oraz pojęcie "format rozgłośni"


K_W12 - zna różnice między rodzajami mediów i potrafi charakteryzować środowisko medialne na danym terenie.


K_W12 - zna założenia i zasady pracy rozgłośni internetowych


K_W12 - zna rodzaje publikacji dziennikarskich w sieci Internet


K_W12 - zna fizykę rozchodzenia się fal akustycznych i radiowych.


K_W12 - zna właściwości dźwięku


K_W12 - Zna rodzaje licencji i stosuje się do obowiązujących praw autorskich


K_W12 - Wie w jakich okolicznościach i w jaki sposób należy uzyskać autoryzację materiału


K_W12 - Zna zasady etyki dziennikarskiej


Umiejętności:


K_U06 -Potrafi pozyskiwać materiały i przygotowywać je do emisji.


K_U06- Potrafi posługiwać się dostępnym sprzętem reporterskim.


K_U06- Posługuje się sprzętem emisyjnym, umie realizować audycje


K_U06- Potrafi zaplanować i zrealizować audycję informacyjno-publicystyczną


K_U06 - potrafi opracować dwie formy radiowe i przygotować je do emisji na

antenie rozgłośni


K_U06 - potrafi rozpoznać akustyczne warunki pomieszczeń i dostosować parametry nagrywania by uniknąć niepożądanych zniekształceń.


K_U06 - Stosuje zasady etyki dziennikarskiejKompetencje społeczne:


K_K03 - Zna metody pozyskiwania informacji od podmiotów zewnętrznych


K_K03 - wykorzystuje proste metody socjotechniczne w kontaktach ze źródłami informacji


K_K05 - rozumie misję dziennikarza jako szczególny rodzaj misji społecznej


K_K10 - rozumie hierarchię informacji i potrafi określić ich priorytet w planowaniu audycji radiowych


Efekty modułowe:


W_01 - zna zasady funkcjonowania radia internetowego i innych publikacji sieciowych (podcast, artykuł, blog itp.)


U_01 - umie pozyskiwać materiały, interpretować je i przedstawiać w przekazie radiowym


K_01 - Wyszukuje źródła informacji i potrafi czerpać z nich dane.


K_02 - rozumie misję dziennikarza jako szczególny rodzaj misji społecznej


K_03 -Potrafi samodzielnie przygotować stanowisko i sprzęt dziennikarza radiowego


K_03 - potrafi dobrać narzędzia pracy adekwatnie do zadania (sprzęt, program do obróbki dźwięku itd.)


Efekty Modułowe:


U12 - Rozumie i analizuje zjawiska społeczne korzystając z dotychczas pozyskanej wiedzy o społeczeństwie


W03 - Rozumie rolę człowieka w społeczeństwie i funkcję różnych form komunikacji


W07 - Dysponuje wiedzą o normach społecznych, etycznych i obyczajowych, stosuje je w trakcie wykonywania zadań


U19 - Posługuje się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie. Rozumie formy przekazu ustnego i pisanego

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

- Pracownia prasowa

- Gatunki dziennikarskie

- Podstawy wiedzy o społeczeństwie

- Formy publikacji internetowych (na poziomie wiedzy podstawowej)

- Umiejętność posługiwania się pakietem biurowym i prostymi aplikacjami do obróbki dźwięku

- Ogólna wiedza dotycząca konstrukcji form radiowych i prasowych

- Umiejętność pracy samodzielnej i współpracy w zespole

- Komunikatywność i umiejętność prowadzenia konwersacji.

- Logiczne myślenie i umiejętność trafnego wyciągania wniosków.


Przedmiot ma na celu przygotowanie studenta do wykonywania zadań statutowych rozgłośni radiowej na różnych etapach produkcji do procesu emisji na antenie rozgłośni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.