Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat wydawcy tekstów literackich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ED23WWTL-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat wydawcy tekstów literackich
Jednostka: Kolegium I
Grupy: Edytorstwo, 2 rok, 3 semestr,, moduł: redakcja tekstów literackich i użytkowych, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kurkiewicz, Aleksandra Norkowska
Prowadzący grup: Marek Kurkiewicz, Aleksandra Norkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – zna i rozumie podstawową terminologię związaną z wiedzą o książce, jej obiegu, sztuce edycji oraz związków z historią i teorią literatury

W02 - prezentuje podstawowe zagadnienia w zakresie edycji tekstów literackich, użytkowych, zna podstawowe programy komputerowe, techniki edytorskie i typograficzne

U01 – rozpoznaje specyfikę tekstów literackich i pozaliterackich, potrafi je redagować zgodnie z normami współczesnej polszczyzny i stylistyki, zgodnie z własnymi potrzebami indywidualnymi i zawodowymi

U02 – rozumie potrzebę uczenia się i pogłębiania zdobytych umiejętności i analiz przez całe życie

K01 - rozumie i dostrzega znaczenie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy; uwzględnia je we własnej praktyce zawodowej, w sferze działalności charakterystycznej dla kierunku studiów

K02 – dostrzega rolę integracji wiedzy z zakresu działań wydawniczych, zjawisk kulturowych i literackich jako czynnika wspierającego przekazywanie dziedzictwa kulturowego.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Zawodniak
Prowadzący grup: Mariusz Zawodniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.