Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-A11PNJP-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Mochocki
Prowadzący grup: Michael Oliver
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Mochocki
Prowadzący grup: Michał Janowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

U01 - samodzielnie tworzy krótkie (esej) i dłuższe (fragmenty pracy dyplomowej) wypowiedzi pisemne w j. angielskim na poziomie C1+ [K_U01; K_U05]

U02 - sprawnie prowadzi argumentację pisemną: z klarowną tezą lub hipotezą, przemyślaną strukturą tekstu, z wykorzystaniem wiedzy filologicznej i odwołaniem do wiarygodnych źródeł [K_U11]

K01 - poprawia jakość własnych i cudzych tekstów anglojęzycznych poprzez redakcję i korektę [K_K01; K_K09]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Mochocki
Prowadzący grup: Aleksandra Mochocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_U01 - ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego


K_U05 - posiada zaawansowaną umiejętność tworzenia różnych prac pisemnych w języku angielskim


K_U11 - potrafi w oparciu o własne poglądy, w sposób klarowny, precyzyjny i spójny, twórczo wykorzystując zdobytą wiedzą filologiczną i metodologiczną, formułować hipotezy i konstruować krytyczne argumentacje w mowie i piśmie, kierując się przy tym zasadami etycznymi


K_K01 - ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego uaktualniania wiedzy i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji filologicznych


K_K09 - docenia wartość języka jako złożonego narzędzia komunikacji międzyludzkiej i wykazuje się szczególną dbałością o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku obcym i ojczystym

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.