Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-AA12TI-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 2, kierunek filologia, spec. lingwistyka stosowana (j. angielski z j. arabskim), SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Walkowiak
Prowadzący grup: Tatiana Walkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: wskazuje możliwości wykorzystywania zasobów Internetu (K1A_W12)

W2: rozróżnia i wybiera odpowiednie oprogramowanie (K1A_W12)

W3: rozumie istotę bezpieczeństwa w sieci (K1A_W12)

W4: zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z ochroną własności przemysłowej (K1A_W12)

U1: wykorzystuje pocztę elektroniczną, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, bazy danych, grafika prezentacyjną (K1A_U09)

U2: przenosi i zabezpiecza dokumenty (K1A_U09)

U3: pozyskuje i przetwarza informacje (K1A_U09)

K1: wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością (K1A_K01, K1A_K03, K1A_K04)

K2: postępuje zgodnie z zasadami etyki (K1A_K01, K1A_K03, K1A_K04)

K3: jest gotowy do komunikowani się i współpracy, docenia znaczenie informacji (K1A_K01, K1A_K03, K1A_K04)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza z zakresu technologii informatycznych na poziomie licealnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Walkowiak
Prowadzący grup: Tatiana Walkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: wskazuje możliwości wykorzystywania zasobów Internetu (K1A_W12)

W2: rozróżnia i wybiera odpowiednie oprogramowanie (K1A_W12)

W3: rozumie istotę bezpieczeństwa w sieci (K1A_W12)

W4: zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z ochroną własności przemysłowej (K1A_W12)

U1: wykorzystuje pocztę elektroniczną, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, bazy danych, grafika prezentacyjną (K1A_U09)

U2: przenosi i zabezpiecza dokumenty (K1A_U09)

U3: pozyskuje i przetwarza informacje (K1A_U09)

K1: wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością (K1A_K01, K1A_K03, K1A_K04)

K2: postępuje zgodnie z zasadami etyki (K1A_K01, K1A_K03, K1A_K04)

K3: jest gotowy do komunikowani się i współpracy, docenia znaczenie informacji (K1A_K01, K1A_K03, K1A_K04)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza z zakresu technologii informatycznych na poziomie licealnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Walkowiak
Prowadzący grup: Tatiana Walkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: rozumie istotę i zasady ochrony własności intelektualnej, a w szczególności ochrony praw autorskich (K_W13)

W02: prezentuje podstawową wiedzę na temat komputerowych narzędzi oraz wykorzystania zasobów Internetu (K_W14)

U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje pozyskane z wiarygodnych źródeł (K_U06, K_U10)

U02: potrafi wykorzystać możliwości narzędzi informatycznych do zrealizowania wskazanego projektu (K_U06, K_U10)

K01: potrafi określić priorytety służące realizacji określonego projektu oraz zorganizować pracę swoją i zespołu, jest gotowy do komunikowania się i współpracy, docenia znaczenie informacji (K_K01, K_K04)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej odpowiadające wymaganiom 4 poziomu kształcenia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.