Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-AR12SD-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Trojanowska
Prowadzący grup: Beata Trojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student posiada szczegółową i usystematyzowaną wiedzę o najnowszych osiągnięciach i trendach w badaniach oraz najważniejszych szkołach i ośrodkach badawczych z zakresu wybranej specjalizacji literaturoznawczej [K2A_W11];

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej [K2A_W13];

posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, formułowanie problemów badawczych, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, wyciąganie wniosków, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie kompleksowych problemów w zakresie literaturoznawstwa [K2A_U03];

potrafi pisać opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobranej literatury przedmiotu, stosując oryginalne podejście i uwzględniając nowe osiągnięcia z zakresu literaturoznawstwa [K2A_U06];

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła w języku polskim, rosyjskim

samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze w zakresie wybranej kwestii literaturoznawczej [K2A_U07];

potrafi w sposób klarowny, precyzyjny i spójny w oparciu o własne poglądy oraz twórczo wykorzystując zdobytą wiedzę filologiczną i metodologiczną formułować hipotezy i konstruować krytyczne argumentacje w mowie i piśmie K2A_U12];

twórczo analizuje nowe sytuacje i samodzielnie formułuje propozycje rozwiązania problemów z nimi związanych [K2A_K02];


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu wybranej dyscypliny, znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym pisanie pracy w języku rosyjskim

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.