Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-L11KS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 1, kierunek filologia angielska, SP
rok 1, semestr 1, kierunek filologia, spec. lingwistyka stosowana (j. rosyjski z j. chińskim), SP
rok 1, semestr 1, kierunek filologia, spec. lingwistyka stosowana (j. angielski z j. arabskim), SP
rok 1, semestr 1, kierunek filologia, spec. rosyjska, SP
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Czechowski, Katarzyna Wodniak
Prowadzący grup: Wiesław Czechowski, Katarzyna Wodniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – ma uporządkowaną wiedzę w zakresie komunikacji społecznej i medialnej (K_W11)

U01 – posiada umiejętności pozwalające na przeprowadzenie krytycznej analizy i interpretacji przekazów kultury, w szczególności obcego obszaru językowego (K_U04)

K01 – jest świadomy złożonej natury języka obcego i ojczystego jako narzędzia komunikacji w różnych aspektach, systemach i płaszczyznach komunikowania, przywiązuje uwagę do jego poprawności (K_K08)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Benenowska
Prowadzący grup: Iwona Benenowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Student ma podstawową wiedzę językoznawczą oraz o jej powiązaniach z innymi dyscyplinami humanistycznymi (K_W01)

W02 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie komunikacji społecznej i medialnej, rozumie procesy komunikacji językowej, jej uzależnień od sfer kontaktów międzyludzkich i mediów, od celów i funkcji działań językowych (K_W11)

U01 potrafi wykorzystać wiedzę o pewnych uwarunkowaniach komunikacji międzyludzkiej, mechanizmach językowych w celu identyfikacji i interpretacji problemów współczesnej komunikacji społecznej (K_U14)

K01 docenia wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej i dba o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku obcym i ojczystym (K_K08)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawowe wiadomości z nauki o języku i komunikacji językowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Zimny
Prowadzący grup: Rafał Zimny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Student nazywa, definiuje i charakteryzuje podstawowe pojęcia pragmatyki językowej oraz dostrzega ich powiązania z innymi dyscyplinami humanistycznymi.

W02 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie komunikacji społecznej i medialnej, rozumie procesy komunikacji językowej, jej

uzależnień od sfer kontaktów międzyludzkich i mediów, od celów i funkcji działań językowych.

U01 Student potrafi rozpoznać funkcje publicznej wypowiedzi językowej oraz zastosowane w tekstach środki perswazji.

K01 Student docenia wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej i dba o etyczny wymiar własnej wypowiedzi w języku obcym i ojczystym.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak wymagań

Bilans pracy studenta:

0,5 ECTS = udział w wykładach (15 h)

0,5 ECTS = praca własna studenta (15 h)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.