Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie specjalistyczne (j. angielski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-L11TSA-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie specjalistyczne (j. angielski)
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Siewert-Kowalkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Siewert-Kowalkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

U01 - ma zaawansowane umiejętności w zakresie pisemnego tłumaczenia tekstów o tematyce specjalistycznej z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki (K2A_U09)

K01 - ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie tłumaczenia, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji tłumaczeniowych (K2A_K01)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Bawej
Prowadzący grup: Izabela Bawej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

U01 - ma zaawansowane umiejętności w zakresie pisemnego tłumaczenia tekstów o tematyce specjalistycznej z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki (K2A_U09)

K01 - ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie tłumaczenia, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji tłumaczeniowych (K2A_K01)

K02 - jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, także z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie (K2A_K02)

K03 - docenia wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej i dba o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku polskim i w języku niemieckim (K2A_K08)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Adamski
Prowadzący grup: Maciej Adamski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - ma pogłębioną wiedzę o praktyce przekładu specjalistycznego (K_W01)

W02 - ma wiedzę o profesjonalnych i etycznych zasadach wykonywania działalności zawodowej tłumacza (K_W12)

U01 - ma zaawansowane umiejętności w zakresie pisemnego tłumaczenia tekstów o tematyce specjalistycznej z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki (K_U09)

K01 - ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie tłumaczenia, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji tłumaczeniowych (K_K01)

K02 - potrafi inicjować kontakty ze specjalistami z danej dziedziny w celu zasięgnięcia ich opinii oraz rozwiązania trudności merytorycznych i językowych (K_K03)

K03 - dzięki zdobytym kompetencjom w zakresie specjalistycznego języka niemieckiego i polskiego jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach międzynarodowych (K_K06)

K04 - jest gotowy do odpowiedzialnego wykonywania działalności zawodowej tłumacza mając na względzie zasady etyki zawodowej (K_K08)

K05 - docenia wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej i dba o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku niemieckim i polskim (K_K09)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.