Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa / kulturoznawstwa / literaturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-L35ZS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa / kulturoznawstwa / literaturoznawstwa
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Trojanowska
Prowadzący grup: Beata Trojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literaturoznawstwa [K1A_WO7],

ma podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów, właściwą dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych z zakresu literaturoznawstwa [K1A_W10b]; posiada umiejętność przygotowania wyczerpujących wystąpień ustnych i pisemnych (krótki referat) na tematy dotyczące analizy tekstów z symboliką zła i charakterystyką upostaciowanych form zła [K1A_U08]. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie omawianej problematyki konwersatoryjnej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego [K1A_U10];ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i osobistego rozwoju, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji [K1A_K01].


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość języka rosyjskiego umożliwiająca zrozumienie prezentowanych treści

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Łukasiewicz, Patryk Witczak
Prowadzący grup: Elżbieta Łukasiewicz, Patryk Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literaturoznawstwa [K1A_WO7];

ma podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów, właściwą dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych z zakresu literaturoznawstwa [K1A_W10b];

posiada umiejętność przygotowania wyczerpujących wystąpień ustnych i pisemnych (krótki referat) na tematy dotyczące analizy tekstów literatury emigracji rosyjskiej pierwszej fali [K1A_U08;

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie omawianej problematyki konwersatoryjnej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego [K1A_U10];

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i osobistego rozwoju, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji [K1A_K01].


Efekty (prowadząca: dr E. Łukasiewicz):

W01 Student zna terminologię filologiczną i ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu językoznawstwa, w tym wiedzę o problemach psycholingwistyki i akwizycji języka w powiązaniu z innymi dyscyplinami (K1A_W06)

K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju osobistego (K2A_K02)

K02 Student analizuje nowe sytuacje i wykorzystuje tę wiedzę do rozwiązywania problemów, które się w nich pojawiają (K2A_K03)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość języka rosyjskiego umożliwiająca zrozumienie prezentowanych treści

(grupa dr Łukasiewicz): znajomość języka angielskiego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.