Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do literaturoznawstwa z terminologią w języku rosyjskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-R11WDLJR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do literaturoznawstwa z terminologią w języku rosyjskim
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Trojanowska
Prowadzący grup: Beata Trojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student ma podstawową wiedzę ogólną o źródłach, miejscu i znaczeniu literaturoznawstwa, jego specyfice przedmiotowej i metodologicznej, zwłaszcza w tradycji rosyjskojęzycznej, oraz powiązaniach z innymi dyscyplinami humanistycznymi [K_WO2];

zna podstawową terminologię literaturoznawczą w języku rosyjskim [K_WO5];

potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów i inne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym, szczególnie w odniesieniu do rosyjskiego obszaru językowego [K_UO4];

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa [K_UO11];

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji filologicznych [K_KO1].

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

moduł zajęć podstawowychbrak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.