Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-R12SD-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 2, kierunek filologia, spec. rosyjska, SD
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tamara Graczykowska, Beata Trojanowska
Prowadzący grup: Tamara Graczykowska, Beata Trojanowska, Patryk Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K1A_W11

ma szczegółową i usystematyzowaną wiedzę o najnowszych osiągnięciach i trendach w badaniach oraz najważniejszych szkołach i ośrodkach badawczych z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa w ramach seminarium dyplomowego

K_U03

posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, formułowanie problemów badawczych, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, wyciąganie wniosków, opracowywanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązanie kompleksowych problemów w zakresie literatury rosyjskiej, w szczególności zaś prezentowanej w pracy dyplomowej

K_U6 Potrafi pisać opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobranej literatury przedmiotu, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając nowe osiągnięcia z zakresu literaturoznawstwa w pracy dyplomowej;


K1A_U09 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie filologii rosyjskiej, w tym prowadzić projekty badawcze

K1A_K03 Potrafi inicjować kontakty ze specjalistami w celu zasięgnięcia ich opinii i rozwiązania trudności merytorycznych i językowych

K1A_K04 dzięki zdobytym kompetencjom filologicznym świadomie kształtuje i realizuje swoje zainteresowania filologiczne, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, a także uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych jego form i różnych mediów


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Duszyński-Karabasz, Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, Tamara Graczykowska, Samuela Tomasik, Beata Trojanowska
Prowadzący grup: Henryk Duszyński-Karabasz, Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, Tamara Graczykowska, Samuela Tomasik, Beata Trojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.