Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-R23WZL-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Trojanowska
Prowadzący grup: Beata Trojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W04

ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologie, teorie i metodologię z zakresu dyscyplin filologicznych;

W07

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literaturoznawstwa, a w szczególności funkcjonowania semantyki zła w rosyjskim tekście literackim XIX i XX wieku;

W10b

ma podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów, właściwą dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych z zakresu literaturoznawstwa obejmującą artystyczną wizję prezentacji symboliki zła w epoce romantyzmu, realizmu, modernizmu i postmodernizmu;


U_04


potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów i inne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-literackim, dotyczy to przede wszystkim krytycznej analizy i interpretacji rosyjskich tekstów prezentujących różnorodne prezentacje symboli zła na tle tradycji zachodnioeuropejskiej i mitologii słowiańskiej;

K06

efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania;Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

specjalizacyjny blok przedmiotów do wyboru;

znajomość języka rosyjskiego umożliwiająca zrozumienie prezentowanych treści

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Witczak
Prowadzący grup: Patryk Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W04

ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu dyscyplin filologicznych;

W07

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literaturoznawstwa, a w szczególności funkcjonowania motywu śmierci w rosyjskim tekście literackim XIX i XX wieku;

W10b

ma podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów, właściwą dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych z zakresu literaturoznawstwa obejmującą artystyczną wizję śmierci w epoce romantyzmu, realizmu i modernizmu;

U_04

potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów i inne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-literackim, dotyczy to przede wszystkim krytycznej analizy i interpretacji rosyjskich tekstów prezentujących motyw śmierci;

K06

efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość języka rosyjskiego umożliwiająca zrozumienie prezentowanych treści.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Trojanowska
Prowadzący grup: Beata Trojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:


ma podstawową wiedzę ogólną o źródłach, miejscu i znaczeniu literaturoznawstwa, jego specyfice przedmiotowej i metodologicznej, zwłaszcza w tradycji rosyjskojęzycznej, oraz powiązaniach z innymi dyscyplinami humanistycznymi [K_WO2];

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literaturoznawstwa rosyjskiego, w tym podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów literackich, właściwą dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych [K_WO9];

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji filologicznych [K_KO1]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

specjalizacyjny blok przedmiotów do wyboru;

znajomość języka rosyjskiego umożliwiająca zrozumienie prezentowanych treści

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.