Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura rosyjska z elementami historii Rosji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-R35LREHR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura rosyjska z elementami historii Rosji
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Trojanowska
Prowadzący grup: Beata Trojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W07

student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literatury rosyjskiej (XX wieku po 1917 roku);

W10b

ma podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów, właściwą dla literatury rosyjskiej XX wieku;

U04

potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów i inne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich analizę krytyczną, analizę i interpretację (teksty omawiane na wykładach i analizowane w części konwersatoryjnej) z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

K09

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski, Europy, w tym szczególności Rosji, odznacza się otwartością na różnorodność kulturową.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie prezentowanych treści

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Trojanowska
Prowadzący grup: Beata Trojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W07

student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literatury rosyjskiej (XX wieku po 1917 roku);

W10b

ma podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów, właściwą dla literatury rosyjskiej XX wieku;

U04

potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów i inne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich analizę krytyczną, analizę i interpretację (teksty omawiane na wykładach i analizowane w części konwersatoryjnej) z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

K09

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski, Europy, w tym szczególności Rosji, odznacza się otwartością na różnorodność kulturową.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie prezentowanych treści

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Trojanowska
Prowadzący grup: Beata Trojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student ma podstawowa wiedzę ogólną o źródłach, miejscu i znaczeniu literaturoznawstwa, jego specyfice przedmiotowej i metodologicznej, zwłaszcza w tradycji rosyjskojęzycznej, oraz w powiązaniu z innymi dyscyplinami humanistycznymi [K_WO1];zna podstawową terminologię literaturoznawczą w języku rosyjskim [K_WO5];

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literaturoznawstwa rosyjskiego, w tym podstawowa wiedzę o metodach analizy i interpretacji teksów kultury, właściwą dla wybranych tradycji, teorii lub szkól badawczych [K_WO9];

posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych oraz opracowanie i prezentację wyników z zakresu literaturoznawstwa rosyjskiego [K_UO3];

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku rosyjskim, w tym dotyczących zagadnień teoretycznych związanych z literaturoznawstwem rosyjskim [K_UO7];

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku rosyjskim [K_UO9];

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji filologicznych [K_KO1].


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie prezentowanych treści.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.