Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-R35SD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Duszyński-Karabasz, Tamara Graczykowska, Piotr Tomasik, Beata Trojanowska, Patryk Witczak, Natalia Zemlyanaya
Prowadzący grup: Henryk Duszyński-Karabasz, Piotr Tomasik, Beata Trojanowska, Patryk Witczak, Natalia Zemlyanaya
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01

Student ma podstawową wiedzę o najważniejszych kierunkach rozwoju językoznawstwa; wie o powiązaniu lingwistyki z innymi dziedzinami nauki (np. kulturologią).

W02

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

U01

Student posiada podstawowe umiejętności badawcze: potrafi formułować problemy badawcze oraz dobierać odpowiednią metodologię do badań; potrafi, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, gromadzić materiał do badań wykorzystując różne źródła w języku polskim i rosyjskim; zgromadzony materiał student potrafi poddać samodzielnej krytycznej ocenie.

U02

Student posiada umiejętność tworzenia tekstu naukowego w formie pisemnej i ustnej w języku polskim i rosyjskim na tematy związane z wybraną specjalnością dyplomową. Ma umiejętność merytorycznej argumentacji twierdzeń z wykorzystaniem poglądów innych autorów, formułowania wniosków i samodzielnych sądów w języku polskim i rosyjskim.

K01

Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji.

K02

Student efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania. Potrafi prawidłowo ustalić priorytety służące realizacji poszczególnych zadań.

K03

Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w działalności naukowej, w związku z czym w trakcie przygotowania pracy dyplomowej przestrzega zasad korzystania z prac innych autorów; zachowuje się w sposób profesjonalny; własną pracę ocenia w kategoriach terminowości, obowiązkowości i rzetelności.Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Duszyński-Karabasz, Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, Piotr Tomasik, Beata Trojanowska, Patryk Witczak, Natalia Zemlyanaya
Prowadzący grup: Henryk Duszyński-Karabasz, Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, Samuela Tomasik, Beata Trojanowska, Patryk Witczak, Natalia Zemlyanaya
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01

Student ma podstawową wiedzę o najważniejszych kierunkach rozwoju językoznawstwa; wie o powiązaniu lingwistyki z innymi dziedzinami nauki (np. kulturologią).

W02

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

U01

Student posiada podstawowe umiejętności badawcze: potrafi formułować problemy badawcze oraz dobierać odpowiednią metodologię do badań; potrafi, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, gromadzić materiał do badań wykorzystując różne źródła w języku polskim i rosyjskim; zgromadzony materiał student potrafi poddać samodzielnej krytycznej ocenie.

U02

Student posiada umiejętność tworzenia tekstu naukowego w formie pisemnej i ustnej w języku polskim i rosyjskim na tematy związane z wybraną specjalnością dyplomową. Ma umiejętność merytorycznej argumentacji twierdzeń z wykorzystaniem poglądów innych autorów, formułowania wniosków i samodzielnych sądów w języku polskim i rosyjskim.

K01

Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji.

K02

Student efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania. Potrafi prawidłowo ustalić priorytety służące realizacji poszczególnych zadań.

K03

Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w działalności naukowej, w związku z czym w trakcie przygotowania pracy dyplomowej przestrzega zasad korzystania z prac innych autorów; zachowuje się w sposób profesjonalny; własną pracę ocenia w kategoriach terminowości, obowiązkowości i rzetelności.Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Duszyński-Karabasz, Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, Tamara Graczykowska, Patryk Witczak
Prowadzący grup: Henryk Duszyński-Karabasz, Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, Tamara Graczykowska, Patryk Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W08 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu językoznawstwa rosyjskiego, w tym podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów, właściwą dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych

K_W09 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literaturoznawstwa rosyjskiego, w tym podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów literackich, właściwą dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych

K_W10 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu kulturoznawstwa rosyjskiego, w tym podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów kultury, właściwą dla wybranych tradycji, teorii lub szkół BADAWCZYCH

K_W11 ma podstawową wiedzę o najważniejszych kierunkach rozwoju oraz najnowszych i najważniejszych osiągnięciach z zakresu dyscypliny wybranej w ramach seminarium dyplomowego

K_W13 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

K_U03 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych oraz opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na + FR Strona 4 z 6 rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu dyscypliny właściwej dla pracy dyplomowej

K_U06 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła, w szczególności rosyjskojęzyczne

K_U010 ms umiejętność merytorycznej argumentacji z wykorzystaniem poglądów innych autorów, formułowania wniosków i samodzielnych sądów

K_U11 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa rosyjskiego

K_K05 dzięki zdobytym kompetencjom filologicznym jest gotowy do współorganizowania przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim

K_K07 prawidłowo identyfikuje i umiejętnie rozstrzyga dylematy związane z wykonywaną działalnością, także w kategoriach etycznych


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.