Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka chińskiego - konwersacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-RC35PNJCk-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka chińskiego - konwersacje
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: chiński
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Norbert Kordek
Prowadzący grup: Anna Sroka-Grądziel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sroka-Grądziel
Prowadzący grup: Li-Chi Chen, Anna Sroka-Grądziel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sroka-Grądziel
Prowadzący grup: I-YU Lin, Anna Sroka-Grądziel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_U02 ma umiejętności w zakresie języka chińskiego zgodnie z wymaganiami

określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U07 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku chińskim, w tym dotyczących zagadnień praktycznych i

wybranych ujęć teoretycznych związanych z problemami badawczymi współczesnej lingwistyki

K_U09 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku chińskim

K_U12 umie planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, w tym współdziałać z innymi osobami w ramach zadań zespołowych, w szczególności obejmujących zagadnienia praktyczne i badawcze związane z chińskim obszarem językowym

K_U13 potrafi samodzielnie planować i realizować proces samokształcenia

przez całe życie, w szczególności w zakresie lingwistyki chińskiej

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji filologicznych

K_K02 jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany wygłaszanych opinii i prezentowanych poglądów w świetle nowych informacji i zdobytej wiedzy

K_K05 dzięki zdobytym kompetencjom filologicznym jest gotowy do współorganizowania przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim

K_K09 jest gotów efektywnie komunikować się z otoczeniem, przekazywać swoją wiedzę przy użyciu różnych środków przekazu informacji, działać na rzecz identyfikacji grupowej, wspólnoty celów itp.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość języka chińskiego na poziomie średnim

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.