Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka chińskiego - konwersacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-RC36PNJCk-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka chińskiego - konwersacje
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 3, semestr 6, kierunek filologia, spec. lingwistyka stosowana (j. rosyjski z j. chińskim), SP
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: chiński
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Norbert Kordek
Prowadzący grup: Li-Chi Chen, Anna Sroka-Grądziel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sroka-Grądziel
Prowadzący grup: Li-Chi Chen, Anna Sroka-Grądziel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

KU02, KU07, KU09, KU12, KU13, KK01, KK02, KK05, KK09

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość języka chińskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Li-Chi Chen
Prowadzący grup: Li-Chi Chen, I-YU Lin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_U02 ma umiejętności w zakresie języka chińskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego


K_U07 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku rosyjskim i języku chińskim, w tym dotyczących zagadnień praktycznych i wybranych ujęć teoretycznych związanych z problemami badawczymi współczesnej lingwistyki


K_U09 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku rosyjskim i chińskim


K_U12 umie planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, w tym współdziałać z innymi osobami w ramach zadań zespołowych, w szczególności obejmujących zagadnienia praktyczne i badawcze związane z rosyjskim i chińskim obszarem językowym


K_U13 potrafi samodzielnie planować i realizować proces samokształcenia przez całe życie, w szczególności w zakresie lingwistyki rosyjskiej i chińskiej


K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji filologicznych


K_K02 jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany wygłaszanych opinii i prezentowanych poglądów w świetle nowych informacji i zdobytej wiedzy


K_K05 dzięki zdobytym kompetencjom filologicznym jest gotowy do współorganizowania przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim


K_K09 jest gotów efektywnie komunikować się z otoczeniem, przekazywać swoją wiedzę przy użyciu różnych środków przekazu informacji, działać na rzecz identyfikacji grupowej, wspólnoty celów itp.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość języka chińskiego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.