Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka chińskiego - kompozycja tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-RC47PNJCht-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka chińskiego - kompozycja tekstu
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 4, semestr 7, kierunek filologia, spec. lingwistyka stosowana (j. rosyjski z j. chińskim), SP
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: chiński
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sroka-Grądziel
Prowadzący grup: Eryk Hajndrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eryk Hajndrych
Prowadzący grup: Eryk Hajndrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności

intelektualnej i prawa autorskiego


K_U02 ma umiejętności w zakresie języka chińskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U05 posiada umiejętność tworzenia różnych prac pisemnych w języku chińskim z wykorzystaniem ujęć praktycznych i wybranych koncepcji teoretycznych oraz różnych materiałów źródłowych


K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji filologicznych


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eryk Hajndrych
Prowadzący grup: Eryk Hajndrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności

intelektualnej i prawa autorskiego


K_U02 ma umiejętności w zakresie języka chińskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U05 posiada umiejętność tworzenia różnych prac pisemnych w języku chińskim z wykorzystaniem ujęć praktycznych i wybranych koncepcji teoretycznych oraz różnych materiałów źródłowych


K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji filologicznych


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość języka chińskiego na poziomie B2

Bilans pracy studenta:

30h - udział w zajęciach = 1 ECTS

60h - samodzielne przygotowanie prac pisemnych, przyswojenie elementów leksykalnych wymagane podczas zajęć = 2 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.