Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Vademecum studiów historycznych. Heurystyka i hermeneutyka historyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H11VSHHHH-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Vademecum studiów historycznych. Heurystyka i hermeneutyka historyczna
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kotecki
Prowadzący grup: Radosław Kotecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W01 (K_W02) ma podstawowy zasób wiedzy o specyfice przedmiotowej i metodologii nauk historycznych i społecznych


W02 (K_W04) dysponuje uporządkowaną wiedzą ogólną z zakresu nauk historycznych i społecznych w tym o podstawowych zagadnieniach metodologii, teorii i metodologii


W03 (K_W16) zna podstawowe metody badawcze stosowane w naukach historycznych


W04 (K_W17) dysponuje podstawowym zasobem pojęć właściwych dla źródeł starożytnych, średniowiecznych i staropolskich


W05 (K_W18) zna, rozumie i przestrzega uregulowań dotyczących ochrony własności intelektualnej i praw autorskich


U01 (K_U01) potrafi pod kierunkiem prowadzącego zajęcia pozyskiwać wiedzę ze źródeł i literatury naukowej jak również doskonalić swoje umiejętności badawcze


U02 (K_U04) rozpoznaje i korzysta z materiałów z informacją naukową specyficznych dla dziedziny historii


U03 (K_U05) potrafi korzystać z elektronicznych narzędzi przydatnych w badaniach humanistycznych, jakie oferuje współczesna przestrzeń cyfrowa


U04 (K_U06) formułuje tezy na tematy związane z podstawami warsztatu historyka w oparciu o podstawową i uzupełniającą literaturę przedmiotu


U05 (K_U16) wiedzę pozyskiwaną tradycyjnymi metodami uzupełnia, sięgając po bazy i narzędzia elektroniczne oraz zasoby Internetu


K01 (K_K02) ma świadomość potrzeby zachowywania obiektywizmu i trzeźwego osądu wobec zagadnień historycznych i postaw


K02 (K_K04) ma świadomość szkodliwości zjawiska naruszeń własności intelektualnej i je potępia


K03 (K_K08) zdobytą wiedzę, kompetencje i umiejętności wykorzystuje w propagowaniu wiedzy i pamięci historycznej


K04 (K_K10) jest świadomy wagi norm etycznych w wykonywaniu zawodu historyka i nauczyciela historii


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.