Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Łacina średniowieczna i nowożytna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H12ŁŚPX-XV-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Łacina średniowieczna i nowożytna
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Sławomir Zonenberg, Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01: zna zagadnienia z dziejów polskich i powszechnych oraz ich wzajemne powiązania na temat translacji łaciny średniowiecznej i nowożytnej (K_W03)

W02: na wybranych przykładach opanował wiedzę na temat translacji łaciny średniowiecznej i nowożytnej (K_W16)

W03: zna łacińskie pojęci i terminy oraz zmiany ich znaczenia na przestrzeni wieków (K_W17)


Umiejętności:

U01: potrafi przetłumaczyć średniowieczny łaciński tekst i poddać go analizie (K_U03)


Kompetencje społeczne:

K01: jest świadomy głoszonych przez siebie poglądów opartych na zasadzie obiektywizmu (K_K02)

K02: ma świadomość potrzeby stałego dokształcania się, aktualizacji swojej wiedzy i umiejętności (K_K05)

K03: jest przekonany o konieczności aktywnej pracy w zespole (K_K09)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza w zakresie gramatyki i słownictwa języka łacińskiego (przedmiot w szkole średniej lub lektorat na studiach)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.