Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania nad historią Kujaw, Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej i Ziemi Dobrzyńskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H12DBHKP-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania nad historią Kujaw, Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej i Ziemi Dobrzyńskiej
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, sem. 2, kierunek historia, spec: nauczycielska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01 – swobodnie wypowiada się na temat dorobku historiograficznego omawianych obszarów; rozróżnia główne nurty polskiej historiografi (K_W01)i

W02 – posiada rozszerzoną wiedzę nt. pozycji Polski w Europie i świecie, także w zakresie naszego znaczenia w międzynarodowych strukturach społeczno-politycznych (K_W08)

W03 – posiada wiedzę z zakresu historii i dziedzictwa kulturowego regionów oraz instytucji uczestniczących w ich przestrzeni publicznej (K_W09)

W04 – posiada wiedzę nt. czynników wpływających na poziom rozwoju cywilizacyjnego i norm funkcjonowania przestrzeni publicznej w przeszłości oraz potrafi wskazać na relacje i związki zachodzące między nimi współcześnie oraz ich wpływu na świadomość i tożsamość społeczeństw współczesnych (K_W12)

W05 – zna podstawowe pojęcia z zakresu języków starożytnych i zna metody i techniki ich tłumaczenia na język polski (K_W17).


UMIEJĘTNOŚCI

U01 – potrafi dokonać krytycznej oceny źródeł historycznych (K_U03)

U02 – potrafi krytycznie odnieść się do różnych źródeł informacj K_U04)

U03 – potrafi krytycznie i obiektywnie formułować opinie w zakresie zagadnień społeczno-politycznych (K_U08)

U04 – merytorycznie interpretuje i ocenia spuściznę społeczno-gospodarczą kraju i regionu (K_U09)

U05 – w prowadzonych przez siebie badaniach uwzględnia uwarunkowania geograficzne, natomiast w kanonie narzędzi badawczych posługuje się różnymi mapami, atlasami (K_U10)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01 – potrafi zachować dystans czasowy do faktów i zdarzeń z przeszłości, z zachowaniem obiektywizmu w badaniach historycznych (K_K02)

K02 – szanuje tradycje i dziedzictwo kulturowe regionu, Polski i Europy, w przy ty potrafi umiejętnie propagować wiedzę historyczną, z zachowaniem kultury pamięci (K_K06)

K03 – jest wstanie omówić zakres działań towarzystw naukowych, kulturalnych i regionalnych (K_K08)
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student posiada wiedzę dotyczącą tworzenia bibliografii retrospektywnych oraz ma wiedzę dotyczącą historii regionów będących przedmiotem wykładu w zakresie dorobku historiograficznego w ujęciu status quo ante.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01 zna podstawowe pojęcia z zakresu badań historycznych i dziedzictwa kulturowego (K_W05)

W02 ma wiedzę z zakresu historii i dziedzictwa kulturowego regionów o kierunkach i obszarach badań historycznych na omawianym obszarze a także o instytucjach uczestniczących w badaniach historycznych (K_W06)


UMIEJĘTNOŚCI

U01 potrafi krytycznie odnieść się do różnych źródeł informacji (K_U02)

U02 potrafi krytycznie i obiektywnie formułować opinie w zakresie zagadnień społeczno-politycznych (K_U04)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01 rozumie, że następuje nieustanny przyrost wiedzy historycznej, co prowadzi do nieustannej weryfikacji swojej wiedzy (K_K01)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student posiada wiedzę dotyczącą tworzenia bibliografii retrospektywnych oraz ma wiedzę dotyczącą historii regionów będących przedmiotem wykładu w zakresie dorobku historiograficznego w ujęciu status quo ante.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01 zna podstawowe pojęcia z zakresu badań historycznych i dziedzictwa kulturowego (K_W05)

W02 ma wiedzę z zakresu historii i dziedzictwa kulturowego regionów o kierunkach i obszarach badań historycznych na omawianym obszarze a także o instytucjach uczestniczących w badaniach historycznych (K_W06)


UMIEJĘTNOŚCI

U01 potrafi krytycznie odnieść się do różnych źródeł informacji (K_U02)

U02 potrafi krytycznie i obiektywnie formułować opinie w zakresie zagadnień społeczno-politycznych (K_U04)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01 rozumie, że następuje nieustanny przyrost wiedzy historycznej, co prowadzi do nieustannej weryfikacji swojej wiedzy (K_K01)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student posiada wiedzę dotyczącą tworzenia bibliografii retrospektywnych oraz ma wiedzę dotyczącą historii regionów będących przedmiotem wykładu w zakresie dorobku historiograficznego w ujęciu status quo ante.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.