Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia średniowieczna powszechna V-XV w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H12HŚPV-XV-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia średniowieczna powszechna V-XV w.
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01 – Zna podstawowy stan badań i kierunki badawcze nad średniowieczem powszechnym (K_W01)

W02 – Zna wybrane zagadnienia historii średniowiecznej powszechnej w ujęciu chronologicznymi i problemowym (K_W05)

W03 – Posiada wiadomości dotyczące średniowiecznych struktur społecznych i gospodarczych (K_W10)

W04 – Zna główne elementy i kierunki rozwoju cywilizacyjnego w średniowieczu (K_W11)

W05 –Wie o wpływie kultury antycznej, roli Kościoła i prawa zwyczajowego na rozwój społeczeństwa feudalnego (K_W12)


UMIEJĘTNOŚCI

U01 – Umie czytać i wykorzystywać teksty historiograficzne i teksty źródłowe dotyczące średniowiecza (K_U07)

U02 – Rozpatruje ważniejsze fakty z dziejów średniowiecza na płaszczyźnie władztwa gruntowego i dominium i wynikających stąd struktur społeczno-politycznych (K_U07; K_U08))

U03 – Definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie podstawowe terminy właściwe dla średniowiecza opierając się na krytyce naukowej (K_U08)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01 – Jest przekonany o potrzebie odejścia od dawnego obrazu „ciemnego” średniowiecza (K_K01)

K02 – Jest przekonany o konieczności dystansu czasowego oraz obiektywizmu w badaniach historycznych dotyczących średniowiecza (K_K05)

K03 – traktuje średniowiecze jako epokę kształtującą zręby dzisiejszej Europy, podwaliny cywilizacji europejskiej (K_K06)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ogólna orientacja w historii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.