Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H12HKUL-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Christine Moisan-Jablonski
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska, Christine Moisan-Jablonski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W03 - Ma wiedzę pozwalającą na krytyczną analizę zjawisk, wskazywania cech charakterystycznych. Ma wiedzę o procesach historycznych, przemianach struktur społecznych, o czynnikach rozwoju cywilizacyjnego.

W01 (K_ W03) – Ma wiedzę na temat współzależności pomiędzy uwarunkowaniami geograficznymi i politycznymi a kulturą

W02 (K_W03) – Ma podstawową wiedzę z zakresu historii religii i specyfiki różnorodnych konfesji

W03 (K_W03) – Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii powszechnej i historii Polski pozwalającą na określanie źródeł kształtowania się kultury różnych stanów


K_W06 - Zna teorie, metody i techniki badawcze w zakresie dyscyplin właściwych dla studiowanego kierunku. Ma wiedzę o szkołach i instytucjach badawczych.

W04 (K_W06) – Ma podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej historii kultury

W05 (K_W06) – Rozumie potrzebę i wagę badań interdyscyplinarnych


K_W09 - Zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i etyki zawodowej.

W_06 (K_W09) – Zna i rozumie zasady korzystania z wiedzy dostępnej w repozytoriach internetowych, w tym zwłaszcza dostępnych na zasadach tzw. wolnego dostępu

W_07 (K_W09) – Potrafi wykorzystywać publikacje książkowe i artykuły z poszanowaniem zasady pierwszeństwa postulatów i ustaleń badawczych


K_U10 - Potrafi podejmować samodzielnie lub w zespole przedsięwzięcia, planować samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna naukowego prace badawcze oraz działalność w zakresie studiowanego kierunku, upowszechniać wiedzę, potrafi planować pracę indywidualną lub zespołową, planować permanentne dokształcanie się.

U_01 (K_U10) – Rozumie potrzebę stałego poszerzania własnej wiedzy z szeroko pojmowanej

dziedziny historii kultury

U_02 (K_U10) – Posiada umiejętność wszechstronnej i obiektywnej analizy przyczynowo skutkowej rozwoju kultury w oparciu o trafnie dobrane źródła

U_03 (K_U10) – Docenia wartość artefaktów związanych z kulturą artystyczną i materialną i potrafi trafnie interpretować je jako źródła historyczne

U_04 (K_U10) – Potrafi trafnie dobrać metodologię badawczą do realizowanych badań


K_K02 - Zachowuje krytyczny stosunek do posiadanej wiedzy zachowując poczucie, że wykorzystując pogłębioną wiedzę można rozwiązywać powstające problemy. Jest otwarty na zasięganie opinii ekspertów w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemu. Zachowuje obiektywizm badawczy.

K_01 (K_K02) – Zna, stosuje i propaguje zasady zawodowej odpowiedzialności, rzetelności i dobrych praktyk na gruncie działalności badawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej związanej z historią kultury

K_02 (K_K02) – Interesuje się szeroko pojmowaną ofertą instytucji kultury i nauki oraz dostrzega potrzebę popularyzacji zdobywanej wiedzy z zakresu historii kultury

K_03 (K_K02) – Rozumie konieczność i potrzebę korzystania ze specjalistycznych konsultacji, mając świadomość, że ogólna wiedza potrafi być niewystarczająca do rozwiązywania szczegółowych problemów


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

- Posiada ogólną wiedzę z dziedziny historii, chronologii dziejów Europy, a w szczególności Polski

- Ma świadomość istnienia wielu obszarów tematycznych wchodzących w skład historii kultury

- Ma świadomość bogactwa i różnorodności źródeł historycznych wykorzystywanych w badaniach nad historią kultury


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Christine Moisan-Jablonski
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska, Christine Moisan-Jablonski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W03 - Ma wiedzę pozwalającą na krytyczną analizę zjawisk, wskazywania cech charakterystycznych. Ma wiedzę o procesach historycznych, przemianach struktur społecznych, o czynnikach rozwoju cywilizacyjnego.

W01 (K_ W03) – Ma wiedzę na temat współzależności pomiędzy uwarunkowaniami geograficznymi i politycznymi a kulturą

W02 (K_W03) – Ma podstawową wiedzę z zakresu historii religii i specyfiki różnorodnych konfesji

W03 (K_W03) – Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii powszechnej i historii Polski pozwalającą na określanie źródeł kształtowania się kultury różnych stanów


K_W06 - Zna teorie, metody i techniki badawcze w zakresie dyscyplin właściwych dla studiowanego kierunku. Ma wiedzę o szkołach i instytucjach badawczych.

W04 (K_W06) – Ma podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej historii kultury

W05 (K_W06) – Rozumie potrzebę i wagę badań interdyscyplinarnych


K_W09 - Zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i etyki zawodowej.

W_06 (K_W09) – Zna i rozumie zasady korzystania z wiedzy dostępnej w repozytoriach internetowych, w tym zwłaszcza dostępnych na zasadach tzw. wolnego dostępu

W_07 (K_W09) – Potrafi wykorzystywać publikacje książkowe i artykuły z poszanowaniem zasady pierwszeństwa postulatów i ustaleń badawczych


K_U10 - Potrafi podejmować samodzielnie lub w zespole przedsięwzięcia, planować samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna naukowego prace badawcze oraz działalność w zakresie studiowanego kierunku, upowszechniać wiedzę, potrafi planować pracę indywidualną lub zespołową, planować permanentne dokształcanie się.

U_01 (K_U10) – Rozumie potrzebę stałego poszerzania własnej wiedzy z szeroko pojmowanej

dziedziny historii kultury

U_02 (K_U10) – Posiada umiejętność wszechstronnej i obiektywnej analizy przyczynowo skutkowej rozwoju kultury w oparciu o trafnie dobrane źródła

U_03 (K_U10) – Docenia wartość artefaktów związanych z kulturą artystyczną i materialną i potrafi trafnie interpretować je jako źródła historyczne

U_04 (K_U10) – Potrafi trafnie dobrać metodologię badawczą do realizowanych badań


K_K02 - Zachowuje krytyczny stosunek do posiadanej wiedzy zachowując poczucie, że wykorzystując pogłębioną wiedzę można rozwiązywać powstające problemy. Jest otwarty na zasięganie opinii ekspertów w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemu. Zachowuje obiektywizm badawczy.

K_01 (K_K02) – Zna, stosuje i propaguje zasady zawodowej odpowiedzialności, rzetelności i dobrych praktyk na gruncie działalności badawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej związanej z historią kultury

K_02 (K_K02) – Interesuje się szeroko pojmowaną ofertą instytucji kultury i nauki oraz dostrzega potrzebę popularyzacji zdobywanej wiedzy z zakresu historii kultury

K_03 (K_K02) – Rozumie konieczność i potrzebę korzystania ze specjalistycznych konsultacji, mając świadomość, że ogólna wiedza potrafi być niewystarczająca do rozwiązywania szczegółowych problemów


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

- Posiada ogólną wiedzę z dziedziny historii, chronologii dziejów Europy, a w szczególności Polski

- Ma świadomość istnienia wielu obszarów tematycznych wchodzących w skład historii kultury

- Ma świadomość bogactwa i różnorodności źródeł historycznych wykorzystywanych w badaniach nad historią kultury


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Christine Moisan-Jablonski
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska, Christine Moisan-Jablonski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.