Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia średniowieczna powszechna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H12HSPOW-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia średniowieczna powszechna
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 2, kierunek historia, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01 – Zna wybrane zagadnienia historii średniowiecznej powszechnej w ujęciu chronologicznymi i problemowym (K_W01)

W02 – Posiada wiadomości dotyczące średniowiecznych struktur społecznych i gospodarczych oraz zna główne elementy i kierunki rozwoju cywilizacyjnego w średniowieczu (K_W02)


UMIEJĘTNOŚCI

U01 Zna podstawowy stan badań i kierunki badawcze nad średniowieczem powszechnym, objaśnia i stosuje poprawnie podstawowe terminy właściwe dla średniowiecza opierając się na krytyce naukowej (K_U01)

U02 Potrafi analizować i interpretować procesy kulturowe, gospodarcze, polityczne, prawne zaistniałe w okresie średniowiecza (K_U03).


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01 Jest przekonany o konieczności dystansu czasowego oraz obiektywizmu w badaniach historycznych dotyczących średniowiecza traktując jako epokę kształtującą zręby dzisiejszej Europy, podwaliny cywilizacji europejskiej (K_K01)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ogólna orientacja w historii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.