Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przegląd badań historycznych (o. przedindustrialny)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H1OPRZ-DDR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przegląd badań historycznych (o. przedindustrialny)
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01 – Zna terminologię używaną w badaniach historycznych dotyczących średniowiecza i czasów nowożytnych (do rewolucji francuskiej) (K_W02)

W02 – Ma wiedzę odnośnie związków historii z innymi naukami: historią sztuki, historią Kościoła, historią prawa, ekonomią, teologią (K_W03)

W03 – Posiada wiadomości i widzi sens podziałów na specjalizacje związane z badaniami historii politycznej, społeczno-gospodarczej, historii kultury (K_W04)

W04 – Zna główne elementy i kierunki rozwoju cywilizacyjnego w okresie przedindustrialnym a także ma świadomość, że ich badanie uzależnione było od zapotrzebowania społecznego (K_W012)


UMIEJĘTNOŚCI

U01 – Nabywa umiejętności poszerzania pola badawczego o nowe obszary i zagadnienie a także poprzez łączenie różnych metod badawczych (K_U01)

U02 – rozróżnia prace naukowe powstałe na źródłach archiwalnych i zabytkach historiograficznych (K_U03)

U03 – potrafi dotrzeć do informacji o stanie badań historycznych posługując się specjalistycznymi wydawnictwami K_U04)

U04 – jest w stanie rozróżnić pracę naukową od popularnonaukowej a także rodzaje prac naukowych, syntezę, monografię, artykuł, recenzje (K_U10)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01 – Dostrzega ciągły rozwój badań historycznych nad epoką przedindustrialną, potrzebę odejścia od dawnych obrazów tej epoki (K_K02)

K02 – Uważa historię za naukę społeczną, która powinna w sposób popularnonaukowy docierać do szerokich kręgów odbiorców, przełamując stereotypy zwłaszcza o czasach średniowiecza (K_K02)

K03 – Jest przekonany o konieczności dystansu czasowego oraz obiektywizmu w badaniach historycznych dotyczących epoki przedindustrialnej a zarazem ma przekonanie, iż należy poszukiwać nowych możliwości badawczych, które pozwolą na spojrzenie na przeszłość z innej perspektywy (K_K05)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

ogólna orientacja w historii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.