Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródła ikonograficzne w warsztacie historyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H23ŹIWH-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Źródła ikonograficzne w warsztacie historyka
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Christine Moisan-Jablonski
Prowadzący grup: Christine Moisan-Jablonski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 (K_W02) – Ma wiedzę o współzależnościach historii, historii sztuki i historii kultury materialnej

W_02 (K_W02) – Ma wiedzę w zakresie ewolucji języka symboli na przestrzeni wieków

W_03 (K_ W03) – Ma wiedzę na temat współzależności pomiędzy uwarunkowaniami politycznymi, religijnymi a kulturą

W_04 (K_W03) – Ma podstawową wiedzę z zakresu historii religii i specyfiki różnorodnych konfesji

W_05 (K_W03) – Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii powszechnej i historii Polski pozwalającą na określanie źródeł kształtowania się kultury różnych stanów


U01 (K_U02) Potrafi trafnie dobrać źródła ikonograficzne i sprawnie posługiwać się nimi w analizie historycznej

U_02 (K_U02) Potrafi trafnie interpretować symbolikę przekazu wizualnego różnych okresów historycznych

U_03 (K_U04) Potrafi przeprowadzać samodzielne kwerendy i dokonywać syntez ich wyników w oparciu o znajomość różnorodnych źródeł ikonograficznych

U_04 (K_U04) Potrafi włączać w badania historyczne wnioski wynikające z pogłębionej analizy dzieł sztuki

U_05 (K_U04) Potrafi wykorzystać wnioski z analizy artefaktów kultury artystycznej i materialnej w formułowaniu postulatów badawczych


K_01 (K_K02) – Zna, stosuje i propaguje zasady zawodowej odpowiedzialności, rzetelności i dobrych praktyk na gruncie działalności badawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej związanej z interdyscyplinarnymi badaniami historycznymi

K_02 (K_K02) – Interesuje się szeroko pojmowaną ofertą muzealną i edytorską oraz dostrzega potrzebę popularyzacji zdobywanej wiedzy z zakresu przydatności wykorzystania źródeł ikonograficznych w badaniach historycznych

K_03 (K_K02) – Rozumie konieczność i potrzebę korzystania ze specjalistycznych konsultacji, mając świadomość, że ogólna wiedza potrafi być niewystarczająca do rozwiązywania szczegółowych problemów


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

- Podstawowa znajomość nauk pomocniczych historii

- Ogólna orientacja w zagadnieniach dotyczących chronologii dzieł sztuki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.