Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

(e) Zasoby archiwalne i biblioteczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H23EZASAR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: (e) Zasoby archiwalne i biblioteczne
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kotecki
Prowadzący grup: Radosław Kotecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:


W01 (K_W02) – ma wiedzę znaczeniu narzędzi elektronicznych w metodologii pracy historyka

W02 (K_W09) – zna szereg lokalizacji internetowych prowadzonych przez stowarzyszenia i archiwa lokalne, oferujących możliwość pozyskiwania oraz deponowania materiałów ważnych dla historii tzw. „małych ojczyzn”, miast i regionów, oraz wymiany informacjami o tej tematyce z innymi użytkownikami

W03 (K_W18) – rozumie zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z treści internetowych, dlatego przestrzega ogólnie przyjętych norm i zasad z dziedziny prawa autorskiego, a zarazem docenia możliwość korzystania z materiałów w tzw. dostępie otwartym.


UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 (K_U01) – pozyskuje i rozwija kompetencje badawcze w oparciu o wykorzystanie niektórych narzędzi technologii informacyjnej

U02 (K_U04) – rozpoznaje rozmaite elektroniczne bazy danych, biblioteki internetowe, źródła materiałów archiwalnych i potrafi z nich korzystać

U03 (K_U05) – potrafi zdobywać, utrwalać i klasyfikować zdobyte drogą elektroniczną wiadomości w menedżerach bibliografii i narzędziach do tworzenia elektronicznych notatek

U04 (K_U16) – oprócz tradycyjnych metod pozyskiwania informacji naukowej korzysta z narzędzi, jakie oferuje współczesna infotechnologia w zakresie zdobywania i selekcji informacji naukowej przydatnej dla realizowania własnych projektów oraz zainteresowań, np. pozyskuje dane bibliograficzne w sposób zautomatyzowany, czy tworzy własne zestawienia bibliograficzne w sieci.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 (K_K04) – postępuje uczciwie i potępia wszelkie naruszenia prawa autorskiego

K02 (K_K07) – angażuje się w działania instytucji promujących wiedzę historyczną, wykorzystując elektroniczne metody komunikacji i propagowania wiedzy

K03 (K_K10) – angażując się w aktywność promującą wiedzę historyczną wykorzystuje technologię informacyjną w sposób zgodny z etyką zawodową, za niezbędne uznaje postępowanie zgodne z kanonami etyki w Internecie


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa znajomość obsługi komputera oraz umiejętność poruszania się w środowisku Internetu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Nowicki
Prowadzący grup: Ryszard Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:


W01 – ma wiedzę o znaczeniu narzędzi elektronicznych w metodologii pracy historyka (K_W02)

W02 – zna internetowe kolekcje lokalne (K_W09)

W03 – rozumie zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z treści internetowych (K_W18)


UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – pozyskuje i rozwija kompetencje badawcze w oparciu o narzędzia technologii informacyjnej (K_U01)

U02 – rozpoznaje elektroniczne bazy danych (K_U04)

U03 – potrafi wyszukać, utrwalać i klasyfikować elektroniczne wiadomości (K_U05)

U04 – umie korzystać z narzędzi, jakie oferuje współczesna technologia informacyjna (K_U16)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01– postępuje zgodnie z zasadami etyki (K_K04)

K02 – angażuje się w działania instytucji kultury (K_K07)

K03 – promuje wiedzę historyczną (K_K10)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa znajomość obsługi komputera oraz umiejętność poruszania się w środowisku Internetu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.