Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia polityczna Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H23GPE-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia polityczna Europy
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01 - zna podstawowe pojęcia z zakresu geografii politycznej i potrafi się nimi posługiwać (K_W)1)

W02 - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu geografii politycznej Europy pod względem politycznym, kulturowym, religijnym i gospodarczym, zwłaszcza w XX w. (K_W01)

W03 - ma wiedzę o odmiennościach wynikających z rozwoju historycznego i odmienności struktur etnicznych oraz wyznaniowych (K_W04)

W04 – ma szczegółową wiedzę z zakresy kształtowania się pojęć: Europa Środkowa, Europa Środkowo-Wschodnia (K_W04)


UMIĘJĘTNOŚCI

U01 – posiada opanowane podstawy warsztatu badawczego niezbędne do gromadzenia i analizy procesów kulturowych i politycznych w Europie (K_U03)

U02 – potrafi formułować zrozumiałe wypowiedzi z zakresu geografii politycznej w oparciu o zdobytą wiedzę (K_U05)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01 – dostrzega zmiany w otaczającym świecie i jest świadomy potrzeby nieustanej weryfikacji wiedzy (K_K01)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość geografii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.