Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia rzeczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H23HIRZ-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia rzeczy
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Głowacka-Penczyńska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA - student:

W01- zna literaturę i źródła dotyczące historii kultury materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem historii rzeczy (K_W01)

W02 - wymienia i charakteryzuje funkcje przedmiotów codziennego użytku (K_W05)

W03 – zna konteksty kulturowe związane z historią wybranych kategorii przedmiotów codziennego użytku (K_W05, K_W10)

W04 – zna historię Polski i powszechną epoki nowożytnej (K_W06, K_W10)

W05 –zna struktury społeczne różnych krajów w poszczególnych epokach historycznych i czynniki decydujące o ich specyfice (K_W11)


UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 potrafi analizować i interpretować źródła dotyczące historii różnych kategorii przedmiotów codziennego użytku (K_U02)

U02 – potrafi ocenić znaczenie różnych kategorii przedmiotów w życiu codziennym społeczeństw (K_U07)

U03 - wykorzystuje poznaną wiedzę do omówienia zmieniających się znaczeń i funkcji poszczególnych przedmiotów (K_U07)

U04 - ocenia znaczenie rzeczy dla rozwoju konsumpcji, wzrostu poziomu życia (K_U07)

U05 – potrafi wskazywać czynniki geograficzne wpływajże na ewolucję rzeczy (K_U10)

U06 – potrafi zdobywać informacje wykorzystując technologie informacyjne (K_U16)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – jest świadomy roli przedmiotów w edukacji (K_K04)

K02 - ma świadomość zmian zachodzących w mentalności i postępowaniu ludzi pod wpływem zmieniającej się „mody” (K_K05)

K03 – rozumie konieczność ochrony zabytkowych przedmiotów (K_K05, K_K06)
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przed rozpoczęciem zajęć student powinien znać podstawową terminologię z zakresu kultury materialnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.