Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia nowożytna powszechna XVI-XVIII w. w świetle źródeł

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H23HNPŹ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia nowożytna powszechna XVI-XVIII w. w świetle źródeł
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Głowacka-Penczyńska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – zna wybrane problemy z historii nowożytnej państw Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (K_W05)

W02- rozumie związki miedzy wydarzeniami w krajach europejskich a Rzeczpospolitej w XVI-XVIII w. (K_W07)

W03 – zna podstawowe zagadnienia związane z typami ustrojów państw nowożytnej Europy i rozumie ich ewolucję od antyku do czasów nowożytnych (K_W11)

W04 – rozumie pojęcia występujące w źródłach nowożytnych, związane z ustrojem państw europejskich (K_W17)


UMIEJĘTNOŚCI – student

U01 – potrafi przeprowadzić analizę i krytykę źródła (K_U02)

U02 – potrafi wskazać na mapie miejsca związane z omawianymi wydarzeniami (K_U10)

U03 – potrafi przygotować prezentację (referat, prezentację multimedialną) na wybrane zagadnienie z historii nowożytnej powszechnej (K_U14)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – jest świadomy potrzeby badań nad dziejami nowożytnymi i związków miedzy historią krajów europejskich a historią Rzeczypospolitej (K_K02)
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien znać podstawowe zagadnienia dotyczące historii powszechnej i Polski okresu średniowiecza

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Głowacka-Penczyńska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – zna wybrane problemy z historii nowożytnej państw Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (K_W05)

W02- rozumie związki miedzy wydarzeniami w krajach europejskich a Rzeczpospolitej w XVI-XVIII w. (K_W07)

W03 – zna podstawowe zagadnienia związane z typami ustrojów państw nowożytnej Europy i rozumie ich ewolucję od antyku do czasów nowożytnych (K_W11)

W04 – rozumie pojęcia występujące w źródłach nowożytnych, związane z ustrojem państw europejskich (K_W17)


UMIEJĘTNOŚCI – student

U01 – potrafi przeprowadzić analizę i krytykę źródła (K_U02)

U02 – potrafi wskazać na mapie miejsca związane z omawianymi wydarzeniami (K_U10)

U03 – potrafi przygotować prezentację (referat, prezentację multimedialną) na wybrane zagadnienie z historii nowożytnej powszechnej (K_U14)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – jest świadomy potrzeby badań nad dziejami nowożytnymi i związków miedzy historią krajów europejskich a historią Rzeczypospolitej (K_K02)
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien znać podstawowe zagadnienia dotyczące historii powszechnej i Polski okresu średniowiecza

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.