Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia nowożytna powszechna w świetle źródeł

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H23HNPO-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia nowożytna powszechna w świetle źródeł
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Głowacka-Penczyńska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – zna metody pracy z tekstem źródłowym (K_W06)

W02- rozumie zasady wykorzystywania różnego typu źródeł do analizy wydarzeń historycznych z epoki nowożytnej (K_W06)

W03 – zna zasady przygotowywania krótkich prezentacji na wybrany temat (K_W08)

W04 – zna zasady pracy ze źródłem pisanym, ikonograficznym ((K_W08)


UMIEJĘTNOŚCI – student

U01 – potrafi przeprowadzić analizę i krytykę źródła (K_U06)

U02 – potrafi wskazać na mapie miejsca związane z omawianymi wydarzeniami (K_U06)

U03 – potrafi przygotować prezentację (referat, prezentację multimedialną) na wybrane zagadnienie z historii nowożytnej powszechnej z zastosowaniem aparatu naukowego (K_U06)

U04 - potrafi wykorzystać poznaną terminologię z zakresu historii nowożytnej powszechnej w dyskusji, debacie (K_U09)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – jest świadomy konieczności stosowania zasad etycznych w wykorzystywaniu opracowań do badań nad dziejami nowożytnymi (K_K06)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien znać podstawowe zagadnienia dotyczące historii powszechnej i Polski okresu średniowiecza

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.