Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Rzeczypospolitej szlacheckiej w świetle źródeł

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H23HRS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Rzeczypospolitej szlacheckiej w świetle źródeł
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Głowacka-Penczyńska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – zna dorobek historiografii z zakresu epoki nowożytnej Polski, (K_W01)

W02 – ma podstawową wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń historii Polski od XVI do XVIII wieku ze szczególnym uwzględnieniem terytorium, ustroju państwa i stosunków społecznych. (K_W06)

W03 – zna uwarunkowania międzynarodowe w rozwoju polskiej państwowości w czasach nowożytnych, (K_W08)

W04 – zna metody źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii, (K_W16)

W05 – zna podstawowe terminy i pojęcia występujące w źródłach w epoce nowożytnej. (K_W17)

UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 – rozumie podstawowe terminy i pojęcia występujące w źródłach staropolskich, (K_U02)

U02 – krytycznie analizuje i interpretuje źródła epoki nowożytnej, (K_U03)

U03 – orientuje się na mapie, (K_U10)

U04 – posiada zdolność myślenia przyczynowo-skutkowego dotyczącego wydarzeń z dziejów dawnej Rzeczypospolitej wykorzystując nowoczesną technikę. (K_U14)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - student:

K01 – rozumie konieczność stałego pogłębiania wiedzy i obiektywizmu w pracy naukowej historyka, (K_K02)

K02 – posiada umiejętność pracy zespołowej. (K_K09)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

ogólna wiedza z zakresu historii Polski, historia średniowieczna Polski i powszechna, vademecum studiów historycznych oraz nauki pomocnicze historii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Głowacka-Penczyńska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – zna dorobek historiografii z zakresu epoki nowożytnej Polski, (K_W01)

W02 – ma podstawową wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń historii Polski od XVI do XVIII wieku ze szczególnym uwzględnieniem terytorium, ustroju państwa i stosunków społecznych. (K_W06)

W03 – zna uwarunkowania międzynarodowe w rozwoju polskiej państwowości w czasach nowożytnych, (K_W08)

W04 – zna metody źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii, (K_W16)

W05 – zna podstawowe terminy i pojęcia występujące w źródłach w epoce nowożytnej. (K_W17)

UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 – rozumie podstawowe terminy i pojęcia występujące w źródłach staropolskich, (K_U02)

U02 – krytycznie analizuje i interpretuje źródła epoki nowożytnej, (K_U03)

U03 – orientuje się na mapie, (K_U10)

U04 – posiada zdolność myślenia przyczynowo-skutkowego dotyczącego wydarzeń z dziejów dawnej Rzeczypospolitej wykorzystując nowoczesną technikę. (K_U14)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - student:

K01 – rozumie konieczność stałego pogłębiania wiedzy i obiektywizmu w pracy naukowej historyka, (K_K02)

K02 – posiada umiejętność pracy zespołowej. (K_K09)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

ogólna wiedza z zakresu historii Polski, historia średniowieczna Polski i powszechna, vademecum studiów historycznych oraz nauki pomocnicze historii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Głowacka-Penczyńska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – zna dorobek historiografii z zakresu epoki nowożytnej Polski (K_W06)

W02- rozumie zasady wykorzystywania różnego typu źródeł do analizy wydarzeń historycznych z epoki nowożytnej (K_W06)

W03 – zna zasady przygotowywania krótkich prezentacji na wybrany temat (K_W08)

W04 – zna zasady pracy ze źródłem pisanym, ikonograficznym ((K_W08)


UMIEJĘTNOŚCI – student

U01 – krytycznie analizuje i interpretuje źródła epoki nowożytnej (K_U06)

U02 – potrafi wskazać na mapie miejsca związane z omawianymi wydarzeniami (K_U06)

U03 – potrafi przygotować prezentację (referat, prezentację multimedialną) na wybrane zagadnienie z historii nowożytnej Polski z zastosowaniem aparatu naukowego (K_U06)

U04 - potrafi wykorzystać poznaną terminologię z zakresu historii nowożytnej Polski w dyskusji, debacie (K_U09)

U05 -posiada zdolność myślenia przyczynowo-skutkowego dotyczącego wydarzeń z dziejów dawnej Rzeczypospolitej wykorzystując nowoczesną technikę. (K_U09)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – jest świadomy konieczności stosowania zasad etycznych w wykorzystywaniu opracowań do badań nad dziejami nowożytnymi (K_K06)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

ogólna wiedza z zakresu historii Polski, historia średniowieczna Polski i powszechna, vademecum studiów historycznych oraz nauki pomocnicze historii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.