Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura Średniowiecznej Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H23KŚP-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura Średniowiecznej Polski
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kotecki
Prowadzący grup: Radosław Kotecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W01 (K_W01) ma pogłębioną wiedzę na temat dorobku historiografii dotyczącej kultury Polski średniowiecznej i różnych jej nurtów


W02 (K_W03) ma rozszerzoną wiedzę na temat powiązań mediewistyki i badań nad kulturą średniowieczną z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych


W03 (K_W10) ma rozszerzoną wiedzę na temat historii Polski wieków średnich


U01 (K_U06) potrafi formułować tezy na temat różnych aspektów kultury Polski średniowiecznej i argumentować je w oparciu o stanowiska historiografii


U02 (K_U07) potrafi wyciągać informacje o faktach kulturowych i historycznych ze źródeł i rozpatrywać je na szerszym tle wiedzy o epoce średniowiecza


U03 (K_U09) potrafi interpretować i merytorycznie oceniać różne zagadnienia badawcze z zakresu badań nad dziejami i kulturą Polski wieków średnich, w tym związanych z kulturą materialną, społeczną, mentalną i intelektualną


K01 (K_K01) rozumie potrzebę zgłębiania różnorodnych aspektów kultury Polski średniowiecznej w oparciu o najnowszy i aktualny stan badań i inspiruje do tego innych


K02 (K_K05) ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu kultury Polski średniowiecznej oraz jej braków, w związku z czym rozumie potrzebę jej pogłębiania i rozbudowywania swoich umiejętności poznawczychPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien dysponować podstawową wiedzą na temat historii średniowiecznej Polski, przemian cywilizacyjnych i kulturowych na ziemiach polskich w średniowieczu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.