Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia rzeczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H24HRZE-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia rzeczy
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Głowacka-Penczyńska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA - student:

W01 - wymienia i charakteryzuje elementy stroju charakterystyczne dla okresu staropolskiego (K_W03)

W02 - wymienia i charakteryzuje funkcje przedmiotów codziennego użytku (K_W03, K_W14)

W03 – zna historię Polski i powszechną epoki nowożytnej (K_W10, K_W14)

W04 – zna konteksty kulturowe związane z historią wybranych kategorii przedmiotów codziennego użytku (K_W12, K_W14)


UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 potrafi ocenić znaczenie różnych kategorii przedmiotów w życiu codziennym społeczeństw (K_U06, K_U08)

U02 - wykorzystuje poznaną wiedzę do omówienia zmieniających się znaczeń i funkcji poszczególnych przedmiotów (K_U08)

U03 - ocenia znaczenie rzeczy dla rozwoju konsumpcji, wzrostu poziomu życia (K_U10)

U04 - analizuje i interpretuje źródła ikonograficzne (K_U10)

U05 – potrafi zdobywać informacje wykorzystując technologie informacyjne (K_U16 )


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:


K01 – jest świadomy roli przedmiotów w edukacji (K-K04)

K02 - ma świadomość zmian zachodzących w mentalności i postępowaniu ludzi pod wpływem zmieniającej się „mody” (K_K06)

K03 – rozumie konieczność ochrony zabytkowych przedmiotów (K_K06)

K04 – wykorzystuje swoją wiedzę na temat zabytków związanych z życiem codziennym w realizacji zadań zawodowych (K_K08)
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przed rozpoczęciem zajęć student powinien znać podstawową terminologię z zakresu kultury materialnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.