Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektroniczne zasoby informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H2EZI-DDR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektroniczne zasoby informacyjne
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kotecki
Prowadzący grup: Radosław Kotecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 (K_W01) Ma zaawansowaną wiedzę na temat roli narzędzi technologii informacyjnej oraz Internetu w badaniach historycznych i możliwości ich praktycznego wykorzystania


W02 (K_W05) Posiada pogłębioną wiedzę na temat roli technologii informacyjnej z punktu widzenia metodologii badań historycznych i technik pracy z materiałami naukowymi


W03 (K_W14) Zna różne możliwości wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej w upowszechnianiu wiedzy historycznej w tym o własnych osiągnięciach badawczych


KU1 (K_U01) Wykorzystuje elektroniczne źródła informacji i narzędzia technologii informacyjnej do zdobywania wiedzy historycznej i rozbudowywania swych kompetencji badawczych


KU2 (K_U04) Posiada rozwinięte umiejętności pozyskiwania informacji naukowej z różnych źródeł elektronicznych, polskich i zagranicznych, oraz wykorzystuje narzędzia technologii informacyjnej w procesie ich selekcji i interpretacji


KU3 (K_U15) Korzysta z elektronicznych źródeł informacji naukowej w sposób świadomy, oceniając wartość merytoryczną dostępnego zasobu


K01 (K_K01) Znając rolę elektronicznych źródeł informacji naukowej w badaniach historycznych jest świadomy konieczności ciągłego poszerzania swych kompetencji w tym zakresie


K02 (K_K05) Potrafi wykorzystywać elektroniczne źródła informacji naukowej w sposób innowacyjny i kreatywny


K03 (K_K10) Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym wykorzystując narzędzia technologii informacyjnej i elektroniczne kanały komunikacji naukowej


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość obsługi komputera oraz umiejętność poruszania się w środowisku Internetu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Nowicki
Prowadzący grup: Ryszard Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 (K_W01) Ma zaawansowaną wiedzę na temat roli narzędzi technologii informacyjnej oraz Internetu w badaniach historycznych i możliwości ich praktycznego wykorzystania


W02 (K_W05) Posiada pogłębioną wiedzę na temat roli technologii informacyjnej z punktu widzenia metodologii badań historycznych i technik pracy z materiałami naukowymi


W03 (K_W14) Zna różne możliwości wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej w upowszechnianiu wiedzy historycznej w tym o własnych osiągnięciach badawczych


KU1 (K_U01) Wykorzystuje elektroniczne źródła informacji i narzędzia technologii informacyjnej do zdobywania wiedzy historycznej i rozbudowywania swych kompetencji badawczych


KU2 (K_U04) Posiada rozwinięte umiejętności pozyskiwania informacji naukowej z różnych źródeł elektronicznych, polskich i zagranicznych, oraz wykorzystuje narzędzia technologii informacyjnej w procesie ich selekcji i interpretacji


KU3 (K_U15) Korzysta z elektronicznych źródeł informacji naukowej w sposób świadomy, oceniając wartość merytoryczną dostępnego zasobu


K01 (K_K01) Znając rolę elektronicznych źródeł informacji naukowej w badaniach historycznych jest świadomy konieczności ciągłego poszerzania swych kompetencji w tym zakresie


K02 (K_K05) Potrafi wykorzystywać elektroniczne źródła informacji naukowej w sposób innowacyjny i kreatywny


K03 (K_K10) Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym wykorzystując narzędzia technologii informacyjnej i elektroniczne kanały komunikacji naukowej

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość obsługi komputera oraz umiejętność poruszania się w środowisku Internetu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.