Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historyczne przedmioty codziennego użytku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H35HPCU-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historyczne przedmioty codziennego użytku
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Głowacka-Penczyńska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA - student:

W01 – zna literaturę dotyczącą przedmiotu (K_W01)

W02 – zna metody analizy źródeł pisanych i ikonograficznych (K_W02)

W03 - rozumie wpływ przemian kulturowych i społecznych na zmiany funkcji przedmiotów codziennego użytku (K_W03, K_W11)

W04 – zna i rozumie cele i funkcje organizacji gospodarczych w różnych okresach historycznych (K_W13)


UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 – potrafi korzystać z różnych źródeł informacji w celu przygotowania określonych zagadnień związanych z tematyką przedmiotu (K_U04 , K_U05, K_U06)

U02 – ocenia znaczenie rzeczy dla rozwoju konsumpcji, wzrostu poziomu życia (K_U06, K_U07)

U03 – wykorzystuje poznaną wiedzę do omówienia zmieniających się znaczeń i funkcji poszczególnych przedmiotów (K_U07)

U04 – rozumie zmiany zachodzące w mentalności i postępowaniu ludzi pod wpływem zmieniającej się „mody” (K_U15)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:


K01 - jest przekonany o ważnej roli rzeczy w kulturze (K_K01)

K02 – rozumie potrzebę poszerzania wiedzy na temat zabytków związanych z życiem codziennym oraz wykorzystywania jej w realizacji zadań zawodowych (K_K01)

K03 – rozumie znaczenie prawa dotyczącego własności intelektualnej (K_K04)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przed rozpoczęciem zajęć student powinien znać podstawową terminologię z zakresu kultury materialnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.