Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia więziennictwa w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-H35HWwP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia więziennictwa w Polsce
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Purat
Prowadzący grup: Andrzej Purat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student ma podstawową wiedzę na temat dorobku polskiej historiografii dotyczącej więzień i rozróżnia jej główne nurty badawcze. ( W01)

Student ma podstawową wiedzę w zakresie specyfiki nauk historycznych związanych historią polskiego więziennictwa. (W02)

Student ma wiedzę i rozumie powiązania interdyscyplinarne historii więziennictwa z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych i społecznych np. z prawem karnym i psychologią więzienną.(W03)

Student ma wiedzę dotyczącą przemian społecznych dotyczących karania przestępców i osadzania ich w więzieniach na przestrzeni dziejów. (W04)

Student zna programy i założenia najważniejszych ruchów, organizacji społecznych i partii politycznych w kwestiach dotyczących karania przestępców i spraw więziennictwa w Polsce. (W05)

Student korzysta z różnorodnych źródeł informacji dotyczących więziennictwa w Polsce. (U01)

Student umie samodzielnie zdobyć i wykorzystać informacje pozyskane z różnych współczesnych źródeł technicznych.Umie poprawnie klasyfikować i analizować pozyskane informacje związane z dziejami więziennictwa. ( U02)

Student prawidłowo i poprawnie przestawia tezy i argumenty z wykorzystaniem poglądów różnych autorów literatury fachowej w zakresie historii więziennictwa w Polsce. ( U03)

Student umie przedstawić najważniejsze fakty w aspekcie przyczynowo - skutkowym dotyczące historii więziennictwa w Polsce oraz ocenić ich wpływ na jego rozwój oraz zachodzące w nim zmiany w procesie historycznym. (U04)

Student umie animować i wspierać uczestników procesów społecznych i ustrojowych w zdobywaniu wiedzy i budowania więzi społecznych z byłymi więźniami. (U05)

Student ma świadomość korzyści wynikających z poznawania własnego kraju oraz konieczności jej ciągłego aktualizowania. ( K01)

Student ma świadomość, że powinien sam zachowywać się uczciwie i potępiać nieuczciwe zachowania związane z kwestiami naruszania cudzej własności intelektualnej. ( K02)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu historii Polski XIX i XX wieku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.