Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Design management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ISP-3DM-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Design management
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skinder
Prowadzący grup: Marcin Skinder, Filip Świtkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Zna terminologię i podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania silną marką. K_W01, K_W02, K_W05

W2: Posiada wiedzę w zakresie prawnych aspektów zarządzania marką. K_W05, K_W06, K_W07, K_W10

W3: Ma wiedzę na temat zarządzania i specyfiki strategii marki na rynku instytucjonalnym. K_W01, K_W06, K_W11

U1: Posiada podstawowe umiejętności dokonania podziału i opisu narzędzi kształtowania silnej marki. K_U01, K_U02

U2: Wykorzystuje nabytą wiedzę w procesie kreowania marki przy zastosowaniu Internetu i nowoczesnych technologii. K_U02, K_U04, K_U05, K_U06

U3: Potrafi dokonać oceny zjawisk wpływających na kształtowanie silnej marki oraz podejmować decyzje związane z działaniami pozycjonowania marki. K_U01, K_U03, K_U06, K_U12

K01: Potrafi samodzielnie uaktualniać i rozszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania marką. Rozumie potrzebę rozwoju i nowoczesnego zarządzania sferą publiczną. K_K01, K_K03

K02: Wykazuje aktywność i wrażliwość. Potrafi znaleźć najlepsze rozwiązanie zgodnie z prawem, zasadami gospodarki i etyką zawodową. K_K04

K03: Umie współdziałać i chętnie uczestniczy w projektach zespołowych składających się ze specjalistów z różnych dziedzin i obszarów . K_K02, K_K06


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.