Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Design management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ISP-B35DM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Design management
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skinder
Prowadzący grup: Marcin Skinder, Filip Świtkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Zna terminologię i podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania silną marką. K_W01, K_W02, K_W05

W2: Posiada wiedzę w zakresie prawnych aspektów zarządzania marką. K_W05, K_W06, K_W07, K_W10

W3: Ma wiedzę na temat zarządzania i specyfiki strategii marki na rynku instytucjonalnym. K_W01, K_W06, K_W11

U1: Posiada podstawowe umiejętności dokonania podziału i opisu narzędzi kształtowania silnej marki. K_U01, K_U02

U2: Wykorzystuje nabytą wiedzę w procesie kreowania marki przy zastosowaniu Internetu i nowoczesnych technologii. K_U02, K_U04, K_U05, K_U06

U3: Potrafi dokonać oceny zjawisk wpływających na kształtowanie silnej marki oraz podejmować decyzje związane z działaniami pozycjonowania marki. K_U01, K_U03, K_U06, K_U12

K01: Potrafi samodzielnie uaktualniać i rozszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania marką. Rozumie potrzebę rozwoju i nowoczesnego zarządzania sferą publiczną. K_K01, K_K03

K02: Wykazuje aktywność i wrażliwość. Potrafi znaleźć najlepsze rozwiązanie zgodnie z prawem, zasadami gospodarki i etyką zawodową. K_K04

K03: Umie współdziałać i chętnie uczestniczy w projektach zespołowych składających się ze specjalistów z różnych dziedzin i obszarów . K_K02, K_K06


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Muszyńska-Jeleszyńska
Prowadzący grup: Dominika Muszyńska-Jeleszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

DM_W01 Ma podstawową wiedzę o podejściach do planowania i zarządzania w sferze publicznej skoncentrowanych wokół człowieka (użytkownika), zorientowanych na badaniu jego potrzeb (funkcjonalnych i emocjonalnych), wartości użytkowników, zrozumieniu problemów i dostarczeniu rozwiązań adekwatnych do potrzeb użytkowników (K_W05)

DM_W02 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie, metody i techniki w zakresie badania zjawisk innowacji i zarządzania sferą publiczną oraz tworzenia innowacji z wykorzystaniem designu jako źródła innowacji i przewagi konkurencyjnej organizacji oraz metodologii pracy projektowej.

DM_U01 Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie zarządzania designem oraz w interdyscyplinarnym środowisku pracy (zespole). Potrafi wykorzystywać narządzenia zarządzania designem, myślenia projektowego i technik kreatywnych do prezentacji i popularyzacji wypracowanych rozwiązań projektowych (innowacji) (K_U04)

DM_U02 Potrafi rozpoznawać zjawiska związane z designem jako źródłem innowacji i zarządzania designem w środowisku społeczno-gospodarczym oraz dokonać ich krytycznej analizy i interpretacji w celu określenia ich implikacji, oddziaływania społecznego i umiejscowienia w procesie rozwojowym. W tym kontekście potrafi także odpowiednio i merytorycznie uargumentować projekty innowacji społecznych z elementami metodyki myślenia projektowego (K_U08)

DM_K01 Rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do zarządzania designem. Potrafi współpracować i pracować w zespołach interdyscyplinarnych, komunikować się w tym zespole, nawiązywać kontakty i budować relacje ze specjalistami z różnych obszarów i dziedzin wiedzy. Potrafi także dostosować się do wymagań zespołu i jest otwarty na poglądy innych osób (K_K02).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sikora-Gaca
Prowadzący grup: Małgorzata Sikora-Gaca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

DM_W01 Ma podstawową wiedzę o podejściach do planowania i zarządzania w sferze publicznej skoncentrowanych wokół człowieka (użytkownika), zorientowanych na badaniu jego potrzeb (funkcjonalnych i emocjonalnych), wartości użytkowników, zrozumieniu problemów i dostarczeniu rozwiązań adekwatnych do potrzeb użytkowników

DM_W02 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie, metody i techniki w zakresie badania zjawisk innowacji i zarządzania sferą publiczną oraz tworzenia innowacji z wykorzystaniem designu jako źródła innowacji i przewagi konkurencyjnej organizacji oraz metodologii pracy projektowej.

DM_U01 Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie zarządzania designem oraz w interdyscyplinarnym środowisku pracy (zespole). Potrafi wykorzystywać narządzenia zarządzania designem, myślenia projektowego i technik kreatywnych do prezentacji i popularyzacji wypracowanych rozwiązań projektowych (innowacji)

DM_U02 Potrafi rozpoznawać zjawiska związane z designem jako źródłem innowacji i zarządzania designem w środowisku społeczno-gospodarczym oraz dokonać ich krytycznej analizy i interpretacji w celu określenia ich implikacji, oddziaływania społecznego i umiejscowienia w procesie rozwojowym. W tym kontekście potrafi także odpowiednio i merytorycznie uargumentować projekty innowacji społecznych z elementami metodyki myślenia projektowego

DM_K01 Rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do zarządzania designem. Potrafi współpracować i pracować w zespołach interdyscyplinarnych, komunikować się w tym zespole, nawiązywać kontakty i budować relacje ze specjalistami z różnych obszarów i dziedzin wiedzy. Potrafi także dostosować się do wymagań zespołu i jest otwarty na poglądy innych osób


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: Statystyka i demografia, Innowacyjny lider, Podstawy organizacji i zarządzania, Społeczne uwarunkowania innowacyjności, Polityki innowacyjności, Innowacyjność dla zrównoważonego rozwoju, Badania społeczne w praktyce, Socjotechnika życia publicznego.


Wymagania wstępne: Student powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie statystyki i demografii. Mieć świadomość istoty zarządzania w organizacji. Posiadać wiedzę w zakresie badań społecznych oraz ukierunkowanej na design innowacyjności, w tym w kwestiach przywódczych, rozwojowych i tych opartych o politykę miejską.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.