Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie projektem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ISP-B35ZP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Molesztak
Prowadzący grup: Aldona Molesztak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

KW02 Zna podstawową terminologię w zakresie problemów innowacyjności i zarządzania oraz dostrzega interdyscyplinarny charakter badań w tym względzie. (W1)

KW08 Ma podstawową wiedzę na temat dynamiki procesów innowacyjności i zarządzania sferą publiczną oraz o rozwoju podstawowych metod analizy i interpretacji tych procesów, w tym badania przyszłości (W2, W3)

KU02 Potrafi prawidłowo wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk humanistycznych i społecznych do badań procesów innowacyjności i zarządzania sferą publiczną. Potrafi badać perspektywy rozwoju i zarządzania innowacyjnego społeczeństwa. (U1, U2, U3)

KK02 Potrafi współdziałać i pracować w zespołach składających się ze specjalistów z różnych obszarów i dziedzin wiedzy, potrafi dostosować się do wymogów zespołu, zdając sobie sprawę z wyższej (K1)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zarządzanie strategiczne, Organizacje pozarządowe , marketing internetowy


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sikora-Gaca
Prowadzący grup: Małgorzata Sikora-Gaca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

ZP_W01. Ma podstawową wiedzę o nowoczesnych metodach wdrażania innowacyjności, również w sferę publiczną za pomocą projektów, w tym tych współfinansowanych z funduszy europejskich.

ZP_W02. Wie gdzie i jak pozyskiwać dane m.in. statystyczne i demograficzne niezbędne dla części merytorycznej projektu.

ZP_W03. Wie jak zarządzać projektem aby dążyć do innowacyjnego rozwoju w wielu obszarach.

ZP_U01. Potrafi prawidłowo wykorzystywać informacje niezbędne w zarządzaniu projektem.

ZP_U02. Potrafi zarządzać projektem w wymiarze polityki państwowej, regionalnej i lokalnej.

ZP_U03. Potrafi porozumiewać się w celu inicjowania procesów związanych z zarządzaniem projektem.

ZP_U04. Analizuje konkretne wyzwania rozwojowe i proponuje odpowiednie sposoby ich rozwiązania przy pomocy projektów, również tych współfinansowanych z funduszy europejskich.

ZP_U05. Potrafi odpowiednio i merytorycznie zarządzać projektem.

ZP_K01. Dostrzega potrzebę innowacyjnego zarządzania sferą publiczną poprzez projekty, w tym te współfinansowane z funduszy europejskich.

ZP_K02. Potrafi współdziałać i pracować w zespole projektowym.

ZP_K03. Potrafi wskazywać optymalne rozwiązania w zarządzaniu projektem.

ZP_K04. Chętnie angażuje się w zespołowe projekty innowacyjne m.in. poprzez zarządzanie nimi.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: Statystyka i demografia, Innowacyjny lider, Podstawy ekonomii i finansów, Podstawy organizacji i zarządzania, Zarządzanie rozwojem w grupie.


Wymagania wstępne: Student powinien posiadać podstawową wiedzę nt. procesów zarządzania w grupie i organizacji. Mieć świadomość jakie cechy powinien posiadać lider. Posiadać wiedzę w zakresie podstaw ekonomii, finansów i demografii.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sikora-Gaca
Prowadzący grup: Małgorzata Sikora-Gaca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

ZP_W01. Ma podstawową wiedzę o nowoczesnych metodach wdrażania innowacyjności, również w sferę publiczną za pomocą projektów, w tym tych współfinansowanych z funduszy europejskich.

ZP_W02. Wie gdzie i jak pozyskiwać dane m.in. statystyczne i demograficzne niezbędne dla części merytorycznej projektu.

ZP_W03. Wie jak zarządzać projektem aby dążyć do innowacyjnego rozwoju w wielu obszarach.

ZP_U01. Potrafi prawidłowo wykorzystywać informacje niezbędne w zarządzaniu projektem.

ZP_U02. Potrafi zarządzać projektem w wymiarze polityki państwowej, regionalnej i lokalnej.

ZP_U03. Potrafi porozumiewać się w celu inicjowania procesów związanych z zarządzaniem projektem.

ZP_U04. Analizuje konkretne wyzwania rozwojowe i proponuje odpowiednie sposoby ich rozwiązania przy pomocy projektów, również tych współfinansowanych z funduszy europejskich.

ZP_U05. Potrafi odpowiednio i merytorycznie zarządzać projektem.

ZP_K01. Dostrzega potrzebę innowacyjnego zarządzania sferą publiczną poprzez projekty, w tym te współfinansowane z funduszy europejskich.

ZP_K02. Potrafi współdziałać i pracować w zespole projektowym.

ZP_K03. Potrafi wskazywać optymalne rozwiązania w zarządzaniu projektem.

ZP_K04. Chętnie angażuje się w zespołowe projekty innowacyjne m.in. poprzez zarządzanie nimi.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: Statystyka i demografia, Innowacyjny lider, Podstawy ekonomii i finansów, Podstawy organizacji i zarządzania, Zarządzanie rozwojem w grupie.


Wymagania wstępne: Student powinien posiadać podstawową wiedzę nt. procesów zarządzania w grupie i organizacji. Mieć świadomość jakie cechy powinien posiadać lider. Posiadać wiedzę w zakresie podstaw ekonomii, finansów i demografii. Podstawy te są niezbędne aby skutecznie zarządzać projektem i zrozumieć istotę tego procesu.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.