Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie majątkiem publicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ISP-S35ZMP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie majątkiem publicznym
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Lewandowski
Prowadzący grup: Tomasz Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student potrafi zdefiniować pojęcia;

-majątku,

-mienia,

-majątku publicznego,

-własności,

-Skarbu Państwa,

-przekształceń własnościowych,

-korupcji,

-budżetu państwa (opisać procedurę budżetową),

-budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opisać procedurę budżetową),

-zamówień publicznych.


Student potrafi wskazać:

-podmioty zarządzające majątkiem publicznym i opisać ich formę organizacyjną,

-podmioty nadzorujące/kontrolujące podmioty zarządzające majątkiem publicznym oraz określić ich kompetencje i podległość wobec organów państwa,


Student posiada podstawową wiedzę o: składnikach majątku publicznego oraz formach instytucjonalno-prawnych zarządzania tym majątkiem; normach i regułach dotyczących podmiotów zarządzających majątkiem publicznym; procesach zmian w podmiotach zarządzających majątkiem publicznym.

Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu zarządzania publicznego w praktyce zarządzania majątkiem publicznym.

Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy uwzględniając wymogi i ograniczenia zarządzania majątkiem publicznym.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.