Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowe idee polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ISP24NIP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe idee polityczne
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Malendowicz
Prowadzący grup: Paweł Malendowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01

Ma podstawową wiedzę o koncepcjach roli człowieka (jednostki i grup społecznych) w myśli politycznej kolejnych epok.

W02

Zna podejścia badawcze i metody badań nad koncepcjami politycznymi. Wie jak analizować kierunki myśli politycznej od starożytności po współczesność i jak interpretować je, dokonując ich recepcji w rzeczywistości politycznej XX i XXI wieku oraz koncepcjach przyszłości świata.

W03

Ma wiedzę o nowych ideach politycznych, założeniach, wizjach i koncepcjach, także w sferze kultury i ekonomii.

U01

Potrafi analizować nowe idee polityczne, rozwiązując problem badawczy lub poszukując dróg weryfikacji hipotezy związanej z określonymi ideami.

U02

Analizuje konkretne koncepcje myślowe, proponując własne rozwiązania problemów.

U03

Potrafi rozpoznawać przyczyny ukształtowania nowych idei politycznych, krytycznie odnosi się do nowych idei politycznych i wskazuje ich implikacje.

K01

Dostrzega potrzebę wykorzystywania wybranych nowych idei politycznych w celu poprawy kondycji współczesnych społeczeństw i społeczeństw przyszłości.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak wymagań wstępnych i przedmiotów wprowadzających.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Malendowicz
Prowadzący grup: Paweł Malendowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01

Ma podstawową wiedzę o koncepcjach roli człowieka (jednostki i grup społecznych) w myśli politycznej kolejnych epok.

W02

Zna podejścia badawcze i metody badań nad koncepcjami politycznymi. Wie jak analizować kierunki myśli politycznej od starożytności po współczesność i jak interpretować je, dokonując ich recepcji w rzeczywistości politycznej XX i XXI wieku oraz koncepcjach przyszłości świata.

W03

Ma wiedzę o nowych ideach politycznych, założeniach, wizjach i koncepcjach, także w sferze kultury i ekonomii.

U01

Potrafi analizować nowe idee polityczne, rozwiązując problem badawczy lub poszukując dróg weryfikacji hipotezy związanej z określonymi ideami.

U02

Analizuje konkretne koncepcje myślowe, proponując własne rozwiązania problemów.

U03

Potrafi rozpoznawać przyczyny ukształtowania nowych idei politycznych, krytycznie odnosi się do nowych idei politycznych i wskazuje ich implikacje.

K01

Dostrzega potrzebę wykorzystywania wybranych nowych idei politycznych w celu poprawy kondycji współczesnych społeczeństw i społeczeństw przyszłości.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak wymagań wstępnych i przedmiotów wprowadzających.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Malendowicz
Prowadzący grup: Paweł Malendowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01

Zna podstawową terminologię z zakresu idei politycznych.

W02

Rozumie rolę podmiotów społecznych w kształtowaniu koncepcji organizacji społeczeństwa.

U01

Potrafi określić metody do badania nowych idei politycznych i krytycznie je ocenić.

U02

Potrafi wskazać perspektywy rozwoju nowych idei politycznych.

K01

Krytycznie analizuje nowe idee polityczne.

K02

Uznaje myśl przekazywaną przez stronników nowych idei politycznych i ocenia ją krytycznie.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak wymagań wstępnych i przedmiotów wprowadzających.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Malendowicz
Prowadzący grup: Paweł Malendowicz, Agnieszka Pazderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.