Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ISP24SL-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: 2 rok, 4 sem., kier. innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Geise, Małgorzata Sikora-Gaca
Prowadzący grup: Mirosław Geise, Małgorzata Sikora-Gaca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W-01: Posiada podstawową wiedzę z zakresu innowacyjności w podmiotach gospodarczych oraz instytucjach publicznych.

W-02: Posiada podstawową wiedzę na temat przeobrażeń społeczno-gospodarczych zachodzących w kraju i na świecie w kontekście zmian w sferze publicznej.


U-01: Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii.

U-02: Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu innowacyjności i zarządzania sferą publiczną oraz prezentacji wyników badań.

U-03: Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych posługując się wybraną terminologią ekonomiczną oraz wykorzystując dorobek dyscyplin pokrewnych.


K-01: Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

K-02: Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, uzupełniać ją z profesjonalnych źródeł.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bierzyńska-Sudoł, Alina Kaszkur
Prowadzący grup: Magdalena Bierzyńska-Sudoł, Alina Kaszkur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WO1: Student posiada wiedzę na temat metod oraz technik badania zjawisk innowacyjności i zarządzania sferą publiczną. Zna terminologię oraz wie, gdzie i jak pozyskać dane do pracy licencjackiej.

WO2: Student ma wiedzę na temat interdyscyplinarnego charakteru badań nad innowacyjnością i zarządzaniem sferą publiczną.

W033: Student ma wiedzę z zakresu prawa autorskiego, wie jak stosować przypisy oraz jaką rolę pełnią one w pracy licencjackiej.

U01: Posiada umiejętności samodzielnego wyszukiwania i analizowania źródeł. Potrafi wykorzystać je w pracy licencjackiej.

U02: Wykazuje się umiejętnościami badawczymi, analizując zjawiska polityczne, społeczne i kulturowe.

U03: W pracy badawczej wykazuje się umiejętnościami krytycznej analizy i interpretacji zjawisk politycznych i kulturowych, potrafi także odpowiednio argumentować wyciągane przez siebie wnioski.

K01: Dostrzega ograniczenia własnej wiedzy oraz swoich umiejętności, przez co rozumie potrzebę uczenia się przez całe.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

wiedza z zakresu języka polskiego, ochrony własności intelektualnej, języka obcego, technologii informacyjnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Biały
Prowadzący grup: Filip Biały, Wojciech Trempała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:


SL_W01 - Zna i rozumie teorie, metody i techniki badania i prognozowania procesów innowacyjności oraz zarządzania w sferze publicznej i potrafi je odnieść do procesu przygotowania licencjackiej [K_W03]


SL_W02 - Zna i rozumie sposoby pozyskiwania danych o charakterze normatywnym, planistycznym, strategicznym i sprawozdawczym, niezbędnych w szczególności do analizy procesów innowacyjności i zarządzania w sferze publicznej i potrafi wykorzystać te dane w procesie przygotowania pracy licencjackiej [K_W04]


SL_W03 - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady postepowania z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, szczególnie w zakresie tworzenia oryginalnych opracowań o charakterze naukowym [K_W08]


SL_U01 - Potrafi prawidłowo dobrać źródła i pozyskać informacje niezbędne do analizy innowacyjności i zarządzania w sferze publicznej, ocenić ich merytoryczną przydatność oraz dokonać krytyki stosując metody wykorzystywane w badaniach zjawisk społecznych oraz przy użyciu zaawansowanych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych. Potrafi wykorzystać pozyskane informacje w procesie przygotowania pracy licencjackiej [K_U01]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wstęp do nauki o polityce i administracji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bierzyńska-Sudoł, Wojciech Jurkiewicz, Barbara Panciszko
Prowadzący grup: Magdalena Bierzyńska-Sudoł, Wojciech Jurkiewicz, Barbara Panciszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.