Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura czeska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-K12KCz-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura czeska
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 2, kierunek kulturoznawstwo, spec. kultura popularna, SD
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Guzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Guzek
Prowadzący grup: Mariusz Guzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

student ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki wybranych obszarów kulturowych (zwłaszcza Europy), uwzględniającą ich historyczny rozwój, aspekt materialny i symboliczny oraz relację z religią.

student prezentuje uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat wybranych obszarów kultury oraz ich związku z dziedzictwem kulturowym Europy oraz tradycją.

student prezentuje pogłębioną wiedzę o miejscu i roli wybranych obszarów twórczości artystycznej (muzyka, film, sztuki wizualne) w kulturze.

student szczegółowo omawia wybrane problemy historii Europy i Polski (XIX i XX w.) oraz ich wpływ na kulturę.

student posiada pogłębioną umiejętność analizowania prac autorów, syntetyzowania różnych idei i poglądów, doboru odpowiednich metod i konstruowania narzędzi ba dawczych, wykorzystania odpowiedniego aparatu pojęciowego, umożliwiających oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury współczesnej, jej wybranych obszarów oraz różnych wytworów kultury

student charakteryzuje wybrane kultury i ich obszary, uwzględniając perspektywę ciągłości i przemiany.

student potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych oraz ją zastosować w nietypowych sytuacjach profesjonalnych.

student samodzielnie dokonuje krytycznej analizy i interpretacji różnych przekazów i zjawisk kulturowych wywodzących się z różnych obiegów kultury, epok uwzględniając ich specyfikę semiotyczną i związki z historią stosując oryginalne podejścia, nowe osiągnięcia, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Guzek
Prowadzący grup: Mariusz Guzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Guzek
Prowadzący grup: Mariusz Guzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.