Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-K12SM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 2, kierunek kulturoznawstwo, spec. kultura popularna, SD
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Kurkiewicz, Daria Mazur, Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Mazur, Beata Morzyńska-Wrzosek, Wojciech Tomasik
Prowadzący grup: Daria Mazur, Beata Morzyńska-Wrzosek, Wojciech Tomasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Student wykazuje pogłębioną wiedzę ogólną z zakresu kulturoznawstwa, rozpoznaje i objaśnia na poziomie poszerzonym terminologię, teorie oraz metody badań kulturoznawczych

W02 Student omawia szczegółowo najważniejsze problemy kultury współczesnej uwzględniając perspektywę filozoficzną i antropologiczną

U01 Student wyszukuje, analizuje, ocenia, interpretuje, selekcjonuje i użytkuje informacje z zakresu kultury i literatury, pochodzące z różnych źródeł oraz formułuje na tej podstawie krytyczne sądy

U02 Student posiada pogłębioną umiejętność analizowania prac autorów, syntetyzowania różnych idei i poglądów, doboru odpowiednich metod i konstruowania narzędzi badawczych, umożliwiających oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury współczesnej, jej wybranych obszarów oraz różnych wytworów kultury

U03 Student charakteryzuje wybrane kultury i ich obszary, uwzględniając perspektywę ciągłości i przemiany

K01 Student wykazuje wrażliwość na zjawiska kulturowe zarówno w społecznym, historycznym, jak i współczesnym wymiarze, dostrzega ich rolę oraz specyfikę w dziedzictwie kulturowym świata, a w szczególności Europy, kraju i regionu


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Umiejętność pisania i redagowania prac pisemnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Górecka, Daria Mazur, Ryszard Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Guzek, Daria Mazur, Piotr Zwierzchowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.