Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektroniczne zasoby informacyjne/Pisanie projektów badawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-L3EZI-DDR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektroniczne zasoby informacyjne/Pisanie projektów badawczych
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kmiecik
Prowadzący grup: Andrzej Kmiecik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W04

Absolwent zna i rozumie

znaczenie nowoczesnych technologii oraz ich zastosowanie w praktyce badawczej i dydaktycznej


K_W05

Absolwent zna i rozumie

związki literaturoznawstwa z innymi naukami humanistycznymi, np. z filozofią, socjologią, historią sztuki, filmoznawstwem


K_W08

Absolwent zna i rozumie

ekonomiczne, prawne i inne istotne uwarunkowania działalności badawczej


K_U02

Potrafi

transferować wyniki badań do sfery społecznejK_U06

Potrafi opracować programy kształcenia lub szkolenia i realizować je z

wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi


K_K06

Absolwent jest gotów do

podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych,


w tym:

- prowadzenia badań w sposób niezależny

- respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej


Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Zawodniak
Prowadzący grup: Andrzej Kmiecik, Mariusz Zawodniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W04

Absolwent zna i rozumie

znaczenie nowoczesnych technologii oraz ich zastosowanie w praktyce badawczej i dydaktycznej


K_W05

Absolwent zna i rozumie

związki literaturoznawstwa z innymi naukami humanistycznymi, np. z filozofią, socjologią, historią sztuki, filmoznawstwem


K_W08

Absolwent zna i rozumie

ekonomiczne, prawne i inne istotne uwarunkowania działalności badawczej


K_U02

Potrafi

transferować wyniki badań do sfery społecznejK_U06

Potrafi opracować programy kształcenia lub szkolenia i realizować je z

wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi


K_K06

Absolwent jest gotów do

podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych,


w tym:

- prowadzenia badań w sposób niezależny

- respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Zawodniak
Prowadzący grup: Andrzej Kmiecik, Mariusz Zawodniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W04

Absolwent zna i rozumie

znaczenie nowoczesnych technologii oraz ich zastosowanie w praktyce badawczej i dydaktycznej


K_W05

Absolwent zna i rozumie

związki literaturoznawstwa z innymi naukami humanistycznymi, np. z filozofią, socjologią, historią sztuki, filmoznawstwem


K_W08

Absolwent zna i rozumie

ekonomiczne, prawne i inne istotne uwarunkowania działalności badawczej


K_U02

Potrafi

transferować wyniki badań do sfery społecznejK_U06

Potrafi opracować programy kształcenia lub szkolenia i realizować je z

wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi


K_K06

Absolwent jest gotów do

podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych,


w tym:

- prowadzenia badań w sposób niezależny

- respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.