Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-L3SD-DDR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Trojanowska
Prowadzący grup: Marek Kurkiewicz, Piotr Siemaszko, Beata Trojanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Po zakończeniu studiów 3. stopnia na kierunkach humanistycznych i społecznych absolwent:


- ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej [K_W01];

- zna na poziomie rozszerzonym terminy z zakresu literaturoznawstwa wybranych sferach twórczości literackiej [ K_W02];

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedziny literaturoznawstwo w stopniu umożliwiającym wykorzystywanie tej wiedzy w pracy naukowej [K_W03];

- ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji,

szczegółową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin literaturoznawczych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów [K_W04];

- ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych, obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin literaturoznawczych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów [K_W06];

- zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji,

wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii oraz szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin literaturoznawczych [K_W07];

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony

prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej [K_W08];

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy [K_U01];

- posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin literaturoznawczych [K_U02];

- stosuje poszerzoną wiedzę z zakresu historii literatury i kultury polskiej oraz europejskiej i światowej [K_U03];

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności

badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową [K_U04];

- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym [K_U05];

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań [K_U06];

- samodzielnie analizuje, interpretuje i krytycznie ocenia wartość prac i wytworów autorskich związanych z wybraną

sferą działalności literackiej i krytycznoliterackiej [K_U09];

- systematycznie bierze udział w życiu naukowym (zapoznając się z nowatorskimi formami w zakresie badań), korzystając z mediów tradycyjnych i elektronicznych (jednocześnie respektuje obowiązujące normy etyczne oraz prawne) [K_KS 03];

- charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności [K_KS04;]

- odpowiednio określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania w wybranej sferze działalności naukowej [K_KS05];

- wykorzystuje we własnej działalności naukowej sieć wzajemnych powiązań między instytucjami związanych z nauką

[K_Ks06];

- ewaluuje własną aktywność naukową (w wybranej dziedzinie badań) oraz planuje jej ewentualne modyfikacje [K_KS07].

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość metodologii badań literackich i literatury rosyjskiej XX wieku na poziomie II stopnia studiów; wstęp do literaturoznawstwa (terminologia).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kurkiewicz
Prowadzący grup: Mariusz Guzek, Marek Kurkiewicz, Ireneusz Szczukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Po zakończeniu studiów 3. stopnia na kierunkach humanistycznych i społecznych absolwent:


- ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej [K_W01];

- zna na poziomie rozszerzonym terminy z zakresu literaturoznawstwa wybranych sferach twórczości literackiej [ K_W02];

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedziny literaturoznawstwo w stopniu umożliwiającym wykorzystywanie tej wiedzy w pracy naukowej [K_W03];

- ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji,

szczegółową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin literaturoznawczych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów [K_W04];

- ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych, obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin literaturoznawczych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów [K_W06];

- zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji,

wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii oraz szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin literaturoznawczych [K_W07];

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony

prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej [K_W08];

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy [K_U01];

- posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin literaturoznawczych [K_U02];

- stosuje poszerzoną wiedzę z zakresu historii literatury i kultury polskiej oraz europejskiej i światowej [K_U03];

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności

badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową [K_U04];

- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym [K_U05];

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań [K_U06];

- samodzielnie analizuje, interpretuje i krytycznie ocenia wartość prac i wytworów autorskich związanych z wybraną

sferą działalności literackiej i krytycznoliterackiej [K_U09];

- systematycznie bierze udział w życiu naukowym (zapoznając się z nowatorskimi formami w zakresie badań), korzystając z mediów tradycyjnych i elektronicznych (jednocześnie respektuje obowiązujące normy etyczne oraz prawne) [K_KS 03];

- charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności [K_KS04;]

- odpowiednio określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania w wybranej sferze działalności naukowej [K_KS05];

- wykorzystuje we własnej działalności naukowej sieć wzajemnych powiązań między instytucjami związanych z nauką

[K_Ks06];

- ewaluuje własną aktywność naukową (w wybranej dziedzinie badań) oraz planuje jej ewentualne modyfikacje [K_KS07].

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość metodologii badań literackich i literatury polskiej XX wieku na poziomie II stopnia studiów; wstęp do literaturoznawstwa (terminologia).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, Marek Kurkiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, Marek Kurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Po zakończeniu studiów 3. stopnia na kierunkach humanistycznych i społecznych absolwent:


- ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej [K_W01];

- zna na poziomie rozszerzonym terminy z zakresu literaturoznawstwa wybranych sferach twórczości literackiej [ K_W02];

- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedziny literaturoznawstwo w stopniu umożliwiającym wykorzystywanie tej wiedzy w pracy naukowej [K_W03];

- ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji,

szczegółową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin literaturoznawczych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów [K_W04];

- ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych, obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin literaturoznawczych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów [K_W06];

- zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji,

wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii oraz szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin literaturoznawczych [K_W07];

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony

prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej [K_W08];

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy [K_U01];

- posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin literaturoznawczych [K_U02];

- stosuje poszerzoną wiedzę z zakresu historii literatury i kultury polskiej oraz europejskiej i światowej [K_U03];

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności

badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową [K_U04];

- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym [K_U05];

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań [K_U06];

- samodzielnie analizuje, interpretuje i krytycznie ocenia wartość prac i wytworów autorskich związanych z wybraną

sferą działalności literackiej i krytycznoliterackiej [K_U09];

- systematycznie bierze udział w życiu naukowym (zapoznając się z nowatorskimi formami w zakresie badań), korzystając z mediów tradycyjnych i elektronicznych (jednocześnie respektuje obowiązujące normy etyczne oraz prawne) [K_KS 03];

- charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności [K_KS04;]

- odpowiednio określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania w wybranej sferze działalności naukowej [K_KS05];

- wykorzystuje we własnej działalności naukowej sieć wzajemnych powiązań między instytucjami związanych z nauką

[K_Ks06];

- ewaluuje własną aktywność naukową (w wybranej dziedzinie badań) oraz planuje jej ewentualne modyfikacje [K_KS07].

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość metodologii badań literackich i literatury polskiej XX wieku na poziomie II stopnia studiów; wstęp do literaturoznawstwa (terminologia).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.