Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kultury i życia codziennego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PPT11HKŻC-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury i życia codziennego
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Głowacka-Penczyńska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA - student:

W01 – zna i rozumie pojęcie kultury (K_W01)

W02- zna konteksty kulturowe oraz czynniki decydujące o powstaniu i ewolucji kultury (K_W01)

W03 - zna elementy historii Europy i Polski mające wpływ na rozwój kultury życia codziennego w różnych okresach historycznych (K_W01)


UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 – wykorzystuje poznaną wiedzę do omówienia zmieniających się znaczeń i funkcji elementów kultury (K_U01)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 - ma świadomość zmian zachodzących w mentalności, postępowaniu i postrzeganiu ludzi w różnych okresach historycznych (K_K04)

K02 – jest świadomy konieczności zachowania dawnych tradycji, zwyczajów dla zachowania ciągłości historii regionu, kraju, narodu (K_K04)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przed rozpoczęciem zajęć student powinien znać podstawową terminologię z zakresu kultury materialnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.