Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Vademecum metodologiczno-badawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-PPT24VAMB-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Vademecum metodologiczno-badawcze
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Maresz
Prowadzący grup: Teresa Maresz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – posiada wiedzę na temat metod badawczych charakterystycznych dla nauk humanistycznych i społecznych (K_W04)

W02 – zna metody badawcze oraz techniki gromadzenia danych (K_W04)

W03 – zna zasady bezpieczeństwa informacji, prawa autorskiego i regulacje prawne → ochrona własności intelektualnej (K_W09)

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – pozyskuje, selekcjonuje, analizuje i ocenia zgromadzoną informację na temat wybranego regionu (K_U01)

U02 – dokonuje krytyki wewnętrznej źródeł pisanych, ikonograficznych, statystycznych, rzeczowych, a także ustnych (zebranych w trakcie swych badań) (K_U01)

U03 – dobiera metody badawcze do potrzeb opracowania danych w wybranym zakresie tematycznym regionu (K_U01)

U04 – przygotowuje pracę pisemną na zadany temat związany z zainteresowaniami i planowaną karierą zawodową (K_U08)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – świadomie podejmuje wyzwania w realizacji zadań zawodowych, w tym wyszukuje niezbędne materiały i dane potrzebne do pracy (K_K02)

K02 – przestrzega zasad netykiety (zasad przyzwoitego zachowania w Internecie) oraz zasad etycznych w pracy zawodowej (K_K06)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu historii Polski i powszechnej oraz historii sztuki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 Posiada podstawową wiedzę o metodologii badań z zakresu turystyki, zna metody, narzędzia i techniki badawcze w turystyce (K_W04)

W02 Zna zasady związane z ochroną własności intelektualnej (K_W09)


Umiejętności:

U01 Potrafi wykorzystać umiejętności do przygotowywania różnych prac o charakterze naukowym i eksperckim (K_U08)


Kompetencje społeczne:

K01 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, ustala swoje priorytety służące realizacji swoich zadań (K_K02)

K02 Postępuje etycznie w badaniach naukowych (K_K06)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu historii Polski i powszechnej oraz historii sztuki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.