Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Potencjał turystyczno-kulturowy regionów Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-RE36POTKUE-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Potencjał turystyczno-kulturowy regionów Europy
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Tomasz Nowakowski, Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

K01 Ma wiedzę na temat związków historii kraju i regionu w kształtowaniu regionu turystycznego (K_W07)

K02 Posiada wiedzę na temat historii Europy oraz jej wpływu na dzieje poszczególnych regionów (K_W07)

K03 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii i kultury dla budowania lokalnej tożsamości (K_W13)

K04 Zna walory turystyczno-przyrodnicze i krajoznawcze poszczególnych regionów Europy i ze szczególnym uwzględnieniem regionów sąsiadujących z Polską (K_W27)

K05 Zna charakterystykę europejskich regionów turystycznych (K_W28)


Umiejętności:

U01 Pozyskuje, selekcjonuje, analizuje i ocenia zgromadzone informacje na temat atrakcyjności poszczególnych regionów turystycznych (K_U01)

U02 Umie samodzielnie i w zespole przygotować, opracować projekt wycieczki lub prezentację walorów miejscowości, obiektu lub regionu (K_U01)

U03 Potrafi wskazać na zależności wynikające z rozwoju cywilizacyjnego Europy (K_U06)

U04 Potrafi określić w geograficznej przestrzeni europejskiej różnorodnych zjawisk, szczególnie ważnych z punktu widzenia regionu (K_U11)


Kompetencje społeczne:

K01 Zdaje sobie sprawę ze znaczenia polityki regionalnej w środowisku lokalnym (K_K04)

K02 Docenia wpływ turystyki i krajoznawstwa na rozwój kulturalny, społeczny i gospodarczy(K_K15)

K03 Ma świadomość roli różnych placówek w działaniach na rzecz regionu (K_K15)

K04 Działa na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Europy, a w szczególności w skali regionów (K_K16)


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.