Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM-R36WMa-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny w języku angielskim
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Hanasz
Prowadzący grup: Waldemar Hanasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – zapoznał się z dorobkiem naukowym w zakresie stosunków międzynarodowych i filozofii politycznej (K_W01, K_W02).

W02 – zapoznał się z terminami i pojęciami właściwymi dla zagadnień związanych z koncepcją demokracji w stosunkach międzynarodowych (K_W01, K_W02).

W03 – na wybranych przykładach opanował wiedzę na temat teorii nauk politycznych i stosunków międzynarodowych oraz relacji społecznych (K_W14).


UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 – analizuje zgromadzony materiał źródłowy związany z zagadnieniami wolności i demokracji w stosunkach międzynarodowych (K_U02, K_U08)

U02 – dostrzega związki między poznawanymi zagadnieniami a wydarzeniami zachodzącymi we współczesnym świecie (K_U08).

U03 – komunikuje się w języku angielskim oraz rozumie treści przekazywane mu w tym języku (K_U19).


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – stale dokształca się, aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności (K_K10).

K02 – wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań prospołecznych (K_K10).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

student powinien posiadać średnio zaawansowaną znajomość języka angielskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Schneider
Prowadzący grup: Małgorzata Schneider
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – zapoznał się z dorobkiem naukowym w zakresie stosunków międzynarodowych i filozofii politycznej (K_W01, K_W02).

W02 – zapoznał się z terminami i pojęciami właściwymi dla zagadnień związanych z koncepcją demokracji w stosunkach międzynarodowych (K_W01, K_W02).

W03 – na wybranych przykładach opanował wiedzę na temat teorii nauk politycznych i stosunków międzynarodowych oraz relacji społecznych (K_W14).


UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 – analizuje zgromadzony materiał źródłowy związany z zagadnieniami wolności i demokracji w stosunkach międzynarodowych (K_U02, K_U08)

U02 – dostrzega związki między poznawanymi zagadnieniami a wydarzeniami zachodzącymi we współczesnym świecie (K_U08).

U03 – komunikuje się w języku angielskim oraz rozumie treści przekazywane mu w tym języku (K_U19).


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – stale dokształca się, aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności (K_K10).

K02 – wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań prospołecznych (K_K10).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

student powinien posiadać średnio zaawansowaną znajomość języka angielskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Hanasz
Prowadzący grup: Waldemar Hanasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

K_W02 – Ma wiedzę w zakresie złożoności występowania zjawisk i procesów w rozwoju cywilizacyjnym, rozumie powiązania interdyscyplinarne miedzy naukami humanistycznymi i społecznymi.

K_Wo3 - Ma wiedzę pozwalającą na krytyczną analizę zjawisk, wskazywania cech charakterystycznych. Ma wiedzę o procesach historycznych, przemianach struktur społecznych, o czynnikach rozwoju cywilizacyjnego.


UMIEJĘTNOŚCI – student:

K_U02 – Potrafi rozpoznawać, klasyfikować, stawiać, wyjaśniać i rozwiązywać problemy naukowe.

K_U03 - Potrafi analizować i interpretować procesy kulturowe, gospodarcze, polityczne, prawne w oparciu o przekazy pisane, audiowizualne, artefakty.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K01 – Ma świadomość poziomu swej wiedzy, umiejętności i kompetencji, dokonuje ich samooceny, rozumie potrzebę permanentnego kształcenia się przez całe życie, podnoszenia swoich kwalifikacji, weryfikowania posiadanej wiedzy o najnowsze wyniki dociekań naukowych. Jest otwarty na dialog.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

student powinien posiadać średnio zaawansowaną znajomość języka angielskiego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.